Sunday 7 August 2022

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego - Pierwszy komunikat konferencyjny

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowo-dydaktycznej

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego


Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 września 2014 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego i jest kolejną edycją corocznych ogólnopolskich Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Temat wiodący dotyczy zagadnień związanych z przygotowaniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli różnych etapów edukacyjnych, od nauczyciela kształcenia wczesnoszkolnego do nauczyciela akademickiego. Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów (20 minut + 10 minut na dyskusję) oraz warsztatów (45 minut) obejmujących zagadnienia dotyczące tematyki konferencji, m. in.:

•    Przygotowanie do zawodu nauczyciela języka obcego (kształcenie teoretyczne i praktyczne, praktyki zawodowe, kształcenie przedmiotowe, kształcenie dydaktyczne, problem kompetencji i kwalifikacji, istota refleksji w kształceniu nauczycieli, przygotowanie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przygotowanie do pracy na różnych etapach edukacyjnych)

•    Nowy paradygmat zawodu nauczyciela (zawód nauczyciela w świetle dokumentów europejskich, polska polityka oświatowa a koncepcje organizacyjno-programowe kształcenia nauczycieli, interdyscyplinarność zawodu nauczyciela, profesjonalizm nauczyciela, nauczyciel akademicki)

•    Rozwój zawodowy nauczycieli (determinanty rozwoju zawodowego, co motywuje nauczycieli do zaangażowania się w proces uczenia się, nauczyciel jako praktyk, nauczyciel jako badacz, rozwój zawodowy a rozwój osobisty, awans zawodowy, pełnomocność nauczyciela)

•    Doskonalenie zawodowe nauczycieli (zawód nauczyciela w kontekście kształcenia ustawicznego, formy doskonalenia zawodowego, kursy, szkolenia i warsztaty, edukacja formalna i nieformalna, edukatorzy nauczycieli)

•    Badania nad rozwojem zawodowym nauczycieli (obszary badawcze, metodologia badań, problemy etyczne w badaniach glottodydaktycznych, relacje pomiędzy badaniami a polityką edukacyjną, badania nad rozwojem zawodowym nauczycieli w kontekście jakości kształcenia i nauczania)

Poza referatami proponujemy również formę warsztatów. Kierujemy ją do wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji, a w szczególności do nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego różnych typów szkół. Problematyka warsztatów związana będzie z tematyką wiodącą konferencji. Po zakończeniu konferencji wydane zostaną certyfikaty uczestnictwa.

Termin nadsyłania propozycji referatów/warsztatów wraz z abstraktami (200-300 słów) upływa 31 marca 2014. Informacja o przyjęciu referatu/warsztatu zostanie przesłana do 15 kwietnia 2014. Termin płatności oraz przesyłania upoważnień do wystawienia faktury VAT bez podpisu upływa 25 kwietnia 2014.

Opłata konferencyjna wynosi dla członków PTN 340 zł, dla pozostałych uczestników 390 zł i obejmuje wyżywienie, materiały konferencyjne, koszty organizacyjne oraz wydawnicze. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Uniwersytet Gdański w Gdańsku. Bank PEKAO S.A.
IV O/Gdańsk 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 TYTUŁ PRZELEWU KF 44-14 + imię i nazwisko.

Proponujemy Państwu noclegi w kilku hotelach położonych niedaleko Uniwersytetu Gdańskiego. W każdym z wymienionych hoteli udało nam się wynegocjować zniżkę przy rezerwacji bezpośrednio w hotelu i przy podaniu hasła „Konferencja PTN”. Zniżka nie obowiązuje przy rezerwacji przez pośredników. Prosimy o dokonanie rezerwacji do 30 kwietnia 2014.  Po upływie tego terminu nie będą obowiązywały zniżki.

Dom Wypoczynkowy „RZEMIEŚLNIK”    http://www.rzemieslnik.eu/
ul. Piastowska 206
80-341 Gdańsk Jelitkowo
Zniżka 10%
Pomimo że „Rzemieślnik” znajduje się w pewnym oddaleniu od Uniwersytetu, polecamy go ze względu na malownicze położenie bezpośrednio przy plaży, obok lasu i Parku im. Ronalda Reagana.

HOTEL OLIVIA    http://www.domsportowca.org.pl/
Al. Grunwaldzka 470
80-310 Gdańsk
Zniżka 15% przy dwóch dobach
Zniżka 20% jeżeli rezerwacja dotyczy trzech lub więcej dni
Hotel usytuowany jest bardzo blisko Uniwersytetu.

HOTEL OLIWSKI   http://www.oliwski.pl
ul. Piastowska 1
80-332 Gdańsk
Zniżka 10%
Nowoczesny hotel, dogodne połączenie z Uniwersytetem (tramwaj lub pociąg SKM)

BEST WESTERN PLUS http://www.hotelarkonpark.pl
Arkon Park Hotel
ul. Śląska 10
80-384 Gdańsk
Zniżka 10%
Bardzo nowoczesny hotel oddalony o 15 min drogi pieszo od Uniwersytetu.

Prosimy uczestników o dokonanie rezerwacji indywidualnej, kontaktując się z wybranym hotelem telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej.

Zgłoszenia uczestnictwa oraz ewentualne pytania prosimy przesyłać na następujący adres: konferencjaptn2014@ug.edu.pl

Informacje o konferencji znajdą Państwo również na stronach: www.poltowneo.org oraz www.fil.ug.edu.pl/pl/zapowiedzi_konferencji_i_zdarzen_naukowych


KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Mirosław Pawlak (Przewodniczący PTN, UAM)
prof. dr hab. Halina Widła (ZG PTN, UŚ)
prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik (PTN, UW)
prof. UWr dr hab. Anna Michońska-Stadnik (V-ce przew. PTN)
prof. UAM dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj (Redaktor Naczelna PTN)
prof. UAM dr hab. Krystyna Drozdział-Szelest (ZG PTN)

prof. dr hab. Marian Szczodrowski (Instytut Filologii Germańskiej UG)
prof. UG prof. dr Wu Lan (Pracownia Sinologii UG)
prof. UG dr hab. Danuta Stanulewicz (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)
prof. UG dr hab. Marcelina Grabska (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG)
prof. UG dr hab. Aneta Lewińska (Instytut Filologii Polskiej UG)
prof. UG dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska (Instytut Filologii Romańskiej UG)

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Ewa Andrzejewska (Sekretarz Generalny PTN, Instytut Filologii Germańskiej UG)
mgr Mariola Bogucka (Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG)
dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)
dr Iwona Mokwa-Tarnowska (PTN, PG)
dr Beata Karpińska-Musiał (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)
dr Justyna Pomierska (Instytut Filologii Polskiej UG)
mgr Lucyna Radzimińska (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie)
mgr Martin Blaszk (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)
dr Joanna Mampe (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG)
dr Jolanta Hinc (Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG)
dr Hadrian Lankiewicz (Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG)


W imieniu organizatorów
                                                                   
Ewa Andrzejewska

 

Konferencja PTN 2014 w Gdańsku

Pierwszy komunikat konferencyjny

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowo-dydaktycznej

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych

oraz języka kaszubskiego

 

Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 września 2014 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego i jest kolejną edycją corocznych ogólnopolskich Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Temat wiodący dotyczy zagadnień związanych z przygotowaniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli różnych etapów edukacyjnych, od nauczyciela kształcenia wczesnoszkolnego do nauczyciela akademickiego. Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów (20 minut + 10 minut na dyskusję) oraz warsztatów (45 minut) obejmujących zagadnienia dotyczące tematyki konferencji, m. in.:

  • Przygotowanie do zawodu nauczyciela języka obcego (kształcenie teoretyczne i praktyczne, praktyki zawodowe, kształcenie przedmiotowe, kształcenie dydaktyczne, problem kompetencji i kwalifikacji, istota refleksji w kształceniu nauczycieli, przygotowanie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przygotowanie do pracy na różnych etapach edukacyjnych)
  • Nowy paradygmat zawodu nauczyciela (zawód nauczyciela w świetle dokumentów europejskich, polska polityka oświatowa a koncepcje organizacyjno-programowe kształcenia nauczycieli, interdyscyplinarność zawodu nauczyciela, profesjonalizm nauczyciela, nauczyciel akademicki)
  • Rozwój zawodowy nauczycieli (determinanty rozwoju zawodowego, co motywuje nauczycieli do zaangażowania się w proces uczenia się, nauczyciel jako praktyk, nauczyciel jako badacz, rozwój zawodowy a rozwój osobisty, awans zawodowy, pełnomocność nauczyciela)
  • Doskonalenie zawodowe nauczycieli (zawód nauczyciela w kontekście kształcenia ustawicznego, formy doskonalenia zawodowego, kursy, szkolenia i warsztaty, edukacja formalna i nieformalna, edukatorzy nauczycieli)
  • Badania nad rozwojem zawodowym nauczycieli (obszary badawcze, metodologia badań, problemy etyczne w badaniach glottodydaktycznych, relacje pomiędzy badaniami a polityką edukacyjną, badania nad rozwojem zawodowym nauczycieli w kontekście jakości kształcenia i nauczania)

Poza referatami proponujemy również formę warsztatów. Kierujemy ją do wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji, a w szczególności do nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego różnych typów szkół. Problematyka warsztatów związana będzie z tematyką wiodącą konferencji. Po zakończeniu konferencji wydane zostaną certyfikaty uczestnictwa.

Termin nadsyłania propozycji referatów/warsztatów wraz z abstraktami (200-300 słów) upływa 31 marca 2014. Informacja o przyjęciu referatu/warsztatu zostanie przesłana do 15 kwietnia 2014. Termin płatności oraz przesyłania upoważnień do wystawienia faktury VAT bez podpisu upływa 25 kwietnia 2014.

→ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PTN 2014

Opłata konferencyjna wynosi dla członków PTN 340 zł, dla pozostałych uczestników 390 zł i obejmuje wyżywienie, materiały konferencyjne, koszty organizacyjne oraz wydawnicze. Numer konta bankowego, na które prosimy dokonywać wpłat, ramowy program konferencji, propozycje noclegów oraz pozostałe informacje zostaną podane w drugim komunikacie konferencyjnym, który prześlemy w styczniu.

Informacje o konferencji znajdą Państwo również na stronach: www.poltowneo.org oraz www.fil.ug.edu.pl/pl/zapowiedzi_konferencji_i_zdarzen_naukowych

Zgłoszenia uczestnictwa oraz ewentualne pytania prosimy przesyłać na następujący adres: konferencjaptn2014@ug.edu.pl

 

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Mirosław Pawlak (Przewodniczący PTN, UAM)

prof. dr hab. Halina Widła (ZG PTN, UŚ)

prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik (PTN, UW)

prof. UWr dr hab. Anna Michońska-Stadnik (V-ce przew. PTN)

prof. UAM dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj (Redaktor Naczelna PTN)

prof. UAM dr hab. Krystyna Drozdział-Szelest (ZG PTN)

prof. dr hab. Marian Szczodrowski (Instytut Filologii Germańskiej UG)

prof. UG prof. dr Wu Lan (Pracownia Sinologii UG)

prof. UG dr hab. Danuta Stanulewicz (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)

prof. UG dr hab. Marcelina Grabska (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG)

prof. UG dr hab. Aneta Lewińska (Instytut Filologii Polskiej UG)

prof. UG dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska (Instytut Filologii Romańskiej UG)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Ewa Andrzejewska (Sekretarz Generalny PTN, Instytut Filologii Germańskiej UG)

mgr Mariola Bogucka (Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG)

dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)

dr Iwona Mokwa-Tarnowska (PTN, PG)

dr Beata Karpińska-Musiał (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)

dr Justyna Pomierska (Instytut Filologii Polskiej UG)

mgr Lucyna Radzimińska (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie)

mgr Martin Blaszk (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)

dr Joanna Mampe (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG)

dr Jolanta Hinc (Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG)

dr Hadrian Lankiewicz (Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG)

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu Komitetu Organizacyjnego                            

Ewa Andrzejewska i Mariola Bogucka

Podziękowanie

Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy PTN,

W dniach 9-11 września odbyła się kolejna konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Jeszcze raz dziękujemy Gospodarzom i Organizatorom  za znakomitą organizację i wspaniałą atmosferę konferencji.

Podziękowanie Komitetowi Organizacyjnemu konferencji PTN we Wrocławiu

 

 

Trzeci okólnik konferencyjny

 

Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

 

„Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych", Wrocław, dn. 9-11.09.2013

 

Trzeci okólnik konferencyjny

 

Szanowni Państwo, Uczestnicy Konferencji!

Dziękujemy wszystkim za tak licznie zgłoszone referaty i warsztaty oraz za dokonane wpłaty! Z przyjemnością informujemy, że mamy zarejestrowanych 117 wystąpień (referaty plenarne, referaty w sekcjach oraz warsztaty) i około 140 uczestników. Pomimo okresu urlopowego, Komitet Organizacyjny intensywnie działa, przygotowując ostatni etap konferencji we Wrocławiu. Przesyłamy Państwu kolejny okólnik konferencyjny, wstępny program konferencji  oraz mapkę okolic Gmachu Głównego Uniwersytetu  w załączonych dokumentach. Wszystkie te dokumenty będzie także można znaleźć na stronie www.ifa.uni.wroc.pl w zakładce „Konferencja PTN", na stronie www.kpswjg.pl,  a także na stronie Towarzystwa www.poltowneo.org

1/ Po zapoznaniu się z listą uczestników oraz ze wstępnym programem, prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag , propozycji i uzupełnień na adres elektroniczny Komitetu Organizacyjnego (ptn2013@ifa.uni.wroc.pl) do dnia 20 sierpnia. Po tym terminie musimy już zlecić drukowanie programu wraz ze streszczeniami referatów.  

2/ Prosimy także wszystkich, którzy jeszcze nie przysłali streszczenia swojego wystąpienia (!!!), o jak najszybsze jego dosłanie na adres elektroniczny Komitetu Organizacyjnego. Brak streszczenia do dnia 10 sierpnia będziemy traktować jako rezygnację z udziału w konferencji.

3/ Ze względu na fakt, że będziecie Państwo mieszkać w różnych hotelach konferencyjnych i trudno nam będzie Was zlokalizować (hotele nie podają listy gości), pierwsza rejestracja na konferencję będzie miała miejsce 9 września, w godzinach 8.00 do 9.30 w hallu budynku Instytutu Filologii Angielskiej, ul. Kuźnicza 22. Tego również dnia, przy osobnym stoliku rejestracyjnym, będzie można opłacić udział w wybranej przez siebie wycieczce. W punkcie rejestracyjnym będzie można także odebrać faktury i certyfikaty uczestnictwa.

4/ Ze względu na niespodziewany remont Sali Oratorium Marianum w Uniwersytecie Wrocławskim, zostaliśmy zmuszeni do zmiany lokalizacji naszego bankietu w dniu 10 września. Odbędzie się on w Auli  oraz na dziedzińcu Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich (Ossolineum) przy ulicy Grodzkiej 10. Mamy nadzieję, że nowe miejsce będzie tak samo, a może nawet bardziej atrakcyjne od poprzedniego (!). Ossolineum jest bardzo blisko Uniwersytetu i Instytutu Filologii Angielskiej, gdzie będą odbywać się obrady w sekcjach. Jak planowano, uroczystość uświetni występ Zespołu Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

5/ Referaty plenarne oraz Walny Zjazd będą się odbywać w Sali im. Witolda Świdy (2D) w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii przy ulicy Uniwersyteckiej 7-10, trzy minuty spaceru do Kuźniczej 22 (patrz mapka).

6/ Wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego  zapraszamy  do uczestnictwa w  Walnym Zjeździe, który zgodnie ze Statutem odbywa się co trzy lata.

7/ Jednocześnie z rozsyłanym programem przekazujemy naszą gorącą prośbę do Koleżanek i Kolegów o zgodę na przewodniczenie poszczególnym sekcjom w podanych przez nas terminach.

8/ Dojazdy: Z hotelu „Wieniawa" do Uniwersytetu Wrocławskiego można dojechać tramwajami 6 i 7 z ulicy Powstańców Śląskich i wysiąść na przystanku „Uniwersytecka". Z hotelu „Premiere Classe" - od Dworca PKS tramwajami 8 i 9. Trzeba wysiąść na przystanku „Hala Targowa" i iść w lewo ulicą Biskupa Nankiera. Bilet normalny kosztuje 3 złote. Podobnie jak w całym kraju, numer taxi 19191 (poprzedzony prefiksem 71), funkcjonuje także we Wrocławiu. Polecamy również: Taxi Serc - 19629 lub Taxi Feniks - 19665.  Można również skorzystać z wyszukiwarki http://wroclaw.jakdojade.pl

9/ W konkretnych sprawach prosimy zwracać się do poszczególnych Kolegów i Koleżanek z Komitetu Organizacyjnego na nasz adres elektroniczny:

Program Konferencji, streszczenia: dr Anna Czura, dr Małgorzata Baran-Łucarz.

Finanse: dr Marcin Walczyński

Wycieczki, bankiet: dr Małgorzata Jedynak

Catering, materiały konferencyjne: mgr Ewa Czajka

Ogólna koordynacja: Anna Michońska-Stadnik

Do zobaczenia we Wrocławiu!

 

Komitet Organizacyjny

 

OSTATECZNY PROGRAM KONFERENCJI

 

MAPA

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

We have 40 guests and no members online

Konferencje

Neofilolog 56/1

neo 452

Koła PTN