wtorek 28 czerwiec 2022

Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne I komunikat konferencyny

KONFERENCJA PTN 2012

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
oraz
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy

zapraszają do udziału w konferencji na temat:

 

Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne

Bydgoszcz, 10-12 września 2012

PIERWSZY KOMUNIKAT KONFERENCYJNY

Ogólnoeuropejskie badania poziomu osiągnięć uczniów w różnych grupach wiekowych (PISA, IGLU, TIMS) przyczyniły się do wzmożenia dyskusji na temat pojęcia kompetencji oraz prac nad katalogiem umiejętności wymaganych od uczniów na każdym etapie kształcenia. Ich konsekwencją było m.in. opracowanie przez Radę Europy Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dokument ten w sposób istotny podkreśla znaczenie kompetencji ogólnych w procesie nauczania języka obcego. Także CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe) figuruje od kilku lat jako jeden z priorytetów edukacyjnych Unii Europejskiej. Jest to dziedzina niezwykle dynamiczna: w krajach europejskich (np. w Hiszpanii, w Niemczech) coraz więcej uczniów szkół średnich i podstawowych uczęszcza do klas nauczania przedmiotowego w językach obcych. W Polsce efektem tych tendencji jest m.in. wprowadzenie podstawy programowej dla języka obcego w klasach dwujęzycznych. Możliwość uzyskania określonych umiejętności specjalistycznych w połączeniu z intensywnym kształceniem językowym, sprzyjającym w przyszłości mobilności zawodowej, to również ważne dla kandydatów na studia kryterium wyboru uczelni i kierunku. Do rozwoju tego trendu przyczyniają się zagraniczni studenci na polskich uczelniach, możliwości odbywania przez polskich studentów wizyt studyjnych i praktyk zagranicznych, dostępność obcojęzycznej literatury fachowej, chęć podejmowania studiów zagranicą oraz wyjazdy w ramach programu Erasmus. Dydaktyka języków obcych staje zatem przed kolejnymi wyzwaniami.

Dlatego też, chcielibyśmy zachęcić Państwa do refleksji i dyskusji wokół następujących zagadnień:

 • kompetencje w dyskursie glottodydaktycznym, modele i koncepcje kompetencji,

kompetencje językowe i ogólne na lekcji języka obcego na różnych etapach edukacyjnych,

 • kompetencje językowe i ogólne w kształceniu nauczycieli języków obcych,
 • stan przygotowania nauczycieli i lektorów do prowadzenia zajęć w zakresie kompetencji językowych i ogólnych,
 • CLIL zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe,

specyfika zajęć z języka obcego prowadzonych dla potrzeb zawodowych (język specjalistyczny),

 • indywidualne potrzeby uczeniowe a rozwijanie kompetencji językowych i ogólnych,
 • technologie informacji i komunikacji w rozwijaniu kompetencji językowych i ogólnych,
 • materiały edukacyjne w rozwijaniu kompetencji językowych i ogólnych,
 • kompetencje językowe i ogólne w dokumentach Rady Europy,
 • diagnozowanie i ewaluacja efektów kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji językowych i ogólnych,

metodologia badań nad rozwojem kompetencji językowych i ogólnych.

Wykłady plenarne wygłoszą: prof. zw. dr hab. Teresa Siek-Piskozub (Zakład Angielskiego Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języka Angielskiego IFA-UAM w Poznaniu), prof. dr hab. Halina Widła (Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość), prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik (Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego), prof. UAM dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj (Instytut Filologii Romańskiej UAM w Poznaniu), prof. UAM dr hab. Mirosław Pawlak (Zakład Języka Angielskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego  w Kaliszu) oraz dr Patricia F. Moore (Dpto. de Filología y Traducción, Universidad Pablo de Olavide, Sewilla).

Obok referatów w sekcjach tematycznych (20 minut + 10 minut na dyskusję), dużo uwagi pragniemy poświęcić „dobrej praktyce", dlatego obradom towarzyszyć będą warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych, w ramach których proponujemy doskonalenie umiejętności zawodowych:

 • dla nauczycieli języka specjalistycznego na uczelniach technicznych,
 • dla nauczycieli języka obcego w zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym.

Warsztaty poprowadzą: dr Magdalena Sowa (KUL) i dr Liliana Szczuka-Dorna (UAM) - język specjalistyczny oraz prof. zw. dr hab. Teresa Siek-Piskozub (IFA UAM), mgr Renata Majewska (NKJO Bydgoszcz) i mgr Elżbieta Świerczyńska (Centrum Rozwoju i Edukacji dr Beaty Owczarskiej, VIII LO w Łodzi) - zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe.

Szczegółowe informacje ukażą się wkrótce w specjalnym komunikacie dostępnym na stronie NKJO w Bydgoszczy: www.nkjo.bydgoszcz.pl .

Zgodnie z ideą PTN wspólnego rozwijania myśli naukowej oraz doświadczenia dydaktycznego, zarówno wykłady plenarne, sekcje tematyczne, jak i warsztaty metodyczne prowadzone będą w języku polskim (z wyjątkiem wykładu plenarnego dr Patricii F. Moore).
Po zakończeniu konferencji planujemy publikację wybranych referatów w recenzowanym tomie monograficznym oraz w kolejnym numerze czasopisma Neofilolog.
 
Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 września 2012 r.: w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy przy ul. Kaliskiego 7 (10 września 2012 r.) oraz w budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 (11-12 września 2012 r.). Opłata konferencyjna wynosi 380 zł (dla Członków PTN 320 zł) i obejmuje wyżywienie oraz koszty organizacyjne i wydawnicze. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz: 66 1090 1072 0000 0001 1532 6791, z dopiskiem: konferencja PTN 2012.

Zapraszamy wszystkich P.T. Członków PTN do licznego udziału w konferencji.

Proponujemy Państwu noclegi w hotelu „BRDA" przy ul. Dworcowej 94, www.hotelbrda.com.pl. Specjalna oferta cenowa dla Uczestników konferencji przedstawia się następująco:
- pokoje 1-osobowe:
Business - 200 zł/1doba,
Standard Plus - 180zł/1doba,
Standard - 150zł/1doba,
Economy-100zł/doba;
- pokoje 2-osobowe:
Standard plus - 260zł/1doba,
Standard - 220zł/1doba,
Economy -170zł/1doba.
Goście proszeni są o dokonanie rezerwacji indywidualnej bezpośrednio w hotelu (tel. 052 585 01 00, e-mail: recepcja@hotelbrda.com.pl, fax 052 585 05 85) do dnia 30.06.2012 r. i następnie wniesienie opłaty za noclegi na konto hotelu do dnia 15.08.2012 r.

Uczestnicy konferencji mogą również skorzystać z noclegów w Schronisku Młodzieżowym w bezpośrednim sąsiedztwie NKJO przy ul. Sowińskiego 5, które oferuje niewielką ilość miejsc w pokojach 1 i 2 osobowych. Ceny noclegów (ze względu na przewidziane zmiany cennika w styczniu 2012 r.) oraz warunki rezerwacji zostaną podane w kolejnym komunikacie konferencyjnym.

Istnieje także możliwość skorzystania z noclegów w hotelu „AGAT" (ul. Borowiacka 21, 85-409 Bydgoszcz, tel. 604 058 482). Ceny pokoi:
1 os. - 130zł/1doba,
2 os. - 160zł/1doba,
2 os. podwyższony standard - 200zł/1doba,
3 os. - 225zł/1doba.
W cenę pokoju wliczone jest śniadanie.

Villa „Agat", sąsiadująca z hotelem AGAT, oferuje noclegi w cenie:
1 os. - 80zł/1doba,
2 os. - 100zł/1doba,
3 os. - 135zł/1 doba.
W cenę pokoju nie jest wliczone śniadanie, można je dokupić dodatkowo w cenie 15 zł od osoby - śniadanie serwowane jest w hotelu „Agat".

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych (poniżej), streszczeń referatów (ok. 200 słów), opłat konferencyjnych oraz upoważnień do wystawienia faktury VAT bez podpisu (poniżej): 31 marca 2012 r. Zgłoszenia uczestnictwa oraz wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres e-mail konferencji: ptn2012@nkjo.bydgoszcz.pl.

Komitet Organizacyjny:
                         
dr Joanna Stańczyk - przewodnicząca komitetu organizacyjnego
dr Elżbieta Nowikiewicz - sekretarz
dr Jarosław Bytner - sekretarz
mgr Wiesława Burlińska - sekretarz
mgr Iwona Kretek
mgr Alina Maciąg
mgr Renata Majewska
mgr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek
mgr Sylwia Dziarnowska  
mgr Małgorzata Hościłowicz
mgr Wojciech Korput
mgr inż. Grzegorz Kretek
Elżbieta Wilkowska
Jarosław Glanert
Wiesława Kościelak     W imieniu Organizatorów   Joanna Stańczyk           NKJO w Bydgoszczy

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 → FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 56/1

neo 452

Koła PTN