wtorek 16 lipiec 2019

zespol new

Jubileuszowy kongres PTN

Jubileusz PTN 2019

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają

do udziału w jubileuszowym kongresie Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego pt.:

 

Interdyscyplinarność w glottodydaktyce

 

Kongres odbędzie się w dniach 9-11 września 2019 r. w Poznaniu, a miejscem obrad będą: Collegium Minus, Sala Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1, Collegium Novum, al. Niepodległości 4.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencję do Gdańska

Pracownia Badań Glottodydaktycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na konferencję

Metodologia badań w glottodydaktyce

6-7 czerwca 2019 r.

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański

Glottodydaktyka jako dyscyplina naukowa stanowi niezwykle dynamiczne pole badań empirycznych i teoretycznych dociekań. Z racji swojej specyfiki i wielo-paradygmatyczności nauka o języku i jego dydaktyce wymaga szczególnej precyzji w zakresie metodologii badawczej. Glottodydaktyka czerpie z różnych metodologii dziedzin humanistyczno-społecznych a także buduje swoje własne pole doświadczeń badawczych o określonym profilu, narzędziach, technikach i sposobach opisu rzeczywistości kulturowo-językowej. Planowana konferencja jest w zamiarze organizatorów pierwszą z cyklu spotkań naukowych poświęconych metodologii badań w glottodydaktyce.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie konferencyjnym (pobierz). Formularz zgłoszeniowy można znaleźć poniżej (pobierz).

Invitation to international conference in Opole

Department of Applied Linguistics, Institute of English, University of Opole, Poland,

Faculty of Philology, State University of Applied Sciences, Konin, Poland,

and

Department of English Studies, Faculty of Pedagogy and Fine Arts, Adam Mickiewicz University, Kalisz, Poland

 

are pleased to announce the international conference

 

Topics in applied linguistics: Classroom-oriented research

 

Opole, September 23th-25th, 2019

 

The conference represents an attempt to bring together two successful, cyclical events that have taken place over the years, that is, conferences on topics in applied linguistics, organized by the University of Opole, and conferences on classroom-oriented research, undertaken by the State University of Applied Sciences, Konin, in cooperation with the Faculty of Pedagogy and Fine Arts of Adam Mickiewicz University, Kalisz. The conference will be devoted to various aspects of research conducted in foreign and second language classrooms, offering an important forum for disseminating latest research findings in this area, which is critical language pedagogy. The event will be of relevance not only to academics, researchers, teacher educators and materials writers, but also to language teachers wishing to enhance their instructional practices. More information about the event as well as the conference documents (the abstract submission form and the registration form) can be found on the conference website (visit).

Germanica Posnaniensia tom 40 (2020)

Zaproszenie do przesyłania artykułów
do tomu poświęconego Pani Profesor Kazimierze Myczko

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Członkowie i Sympatycy Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego,

w roku 2020 planujemy wydanie tomu, który chcemy w całości poświęcić pani Profesor Kazimierze Myczko, wieloletniej kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu i zasłużonej działaczce Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, z okazji jej siedemdziesiątych urodzin.

Pani Profesor podejmowała w swoich licznych pracach wiele różnorodnych zagadnień związanych z nauczaniem i uczeniem się języków obcych. Spoiwem ich, a tym samym cechą charakterystyczną jej dorobku jest przede wszystkim antropologiczne spojrzenie na proces dydaktyczny, w którego centrum jest osoba ucznia, jego podmiotowe właściwości i indywidualna aktywność. Prowadzone przez Panią Profesor rozważania i badania w zakresie aktywizacji, indywidualizacji, autoewaluacji, autonomii, świadomości komunikacyjnej, kognitywnej teorii uczenia się czy kompetencji interkulturowej wzbogacają polską współczesną myśl glottodydaktyczną, a w szczególności tzw. nurt zorientowany na ucznia w glottodydaktyce. Z tego względu proponujemy zebranie naszych perspektyw glottodydaktycznych i językoznawczych w jubileuszowym tomie czasopisma Studia Germanica Posnaniensia p.t.

Uczeń jako centralna postać współczesnej dydaktyki języków obcych/Der Lernende im Zentrum der Forschung der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik.

Czytaj więcej...

Profesor Mirosław Pawlak – przewodniczącym FIPLV

2019.01.03 Pawlak

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że prof. dr hab. Mirosław Pawlak, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, został wybrany przewodniczącym FIPLV – Międzynarodowej Federacji Nauczycieli Języków Obcych (Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes), której Polskie Towarzystwo Neofilologiczne jest członkiem zbiorowym. Prof. Mirosław Pawlak był przewodniczącym Zarządu Głównego PTN w latach 2013-2016, a w kadencji 2008-2013 pełnił funkcję Sekretarza. To pierwsze tak wysokie wyróżnienie dla członka PTN w dziewięćdziesięcioletniej historii Towarzystwa. Vice-przewodniczącym FIPLV został prof. Terry Lamb (University of Westminster, London). Obaj profesorowie będą gośćmi honorowymi jubileuszowego kongresu PTN w Poznaniu, 9-11 września 2019 roku.

Zaproszenie na międzynarodową konferencję w Krakowie

Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego

Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie serdecznie zaprasza na

II Międzynarodową konferencję naukowo-dydaktyczną

 

Nauczanie dzieci języków obcych i drugich

 

nt. nauczania dzieci języków obcych i drugich

w dniach 26-28 września 2019

 

Tematem konferencji jest:

W obliczu heterogeniczności w nauczaniu dzieci

Po udanej konferencji zorganizowanej w 2016 roku, mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w drugiej edycji. Tym razem zakres konferencji zostanie poszerzony i obejmie nauczanie dzieci wszystkich języków, zarówno obcych, jak i drugich oraz kolejnych. Przyswajanie języków obcych/drugich w dzieciństwie staje się zjawiskiem powszechnym. Może to być wynikiem zaleceń polityki językowej, dążeniem do awansu społecznego czy też procesów migracyjnych.

Pomimo wczesnego startu, nie wszystkie dzieci opanowują drugi język w tym samym stopniu. Różne konteksty uczenia się mogą prowadzić do zróżnicowanych osiągnięć w nauce oraz ścieżek dydaktycznych. W związku z tym, podczas konferencji chcielibyśmy bliżej przyjrzeć się czynnikom wpływającym na zróżnicowanie poziomu osiągnięć językowych młodszych uczniów. Rozmaite doświadczenia językowe oraz zdolności dzieci w jednej klasie mogą również stanowić wyzwanie dla nauczycieli, którzy muszą poradzić sobie z problemem heterogeniczności.

Konferencja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych nauczaniem i przyswajaniem języka obcego oraz drugiego dzieci w wieku przedszkolnym i na etapie szkoły podstawowej (do około lat 14) - zarówno teoretyków, jak i praktyków, językoznawców, pedagogów i nauczycieli. Przewidujemy zarówno referaty teoretyczne, prezentujące badania, jak i rozwiązania praktyczne w zakresie dydaktyki w formie warsztatów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji (przejdź).

International Language Teacher Education Conference

ILTERG (INTERNATIONAL LANGUAGE TEACHER EDUCATION RESEARCH GROUP) Gazi University, with the faculty support from Boğaziçi University, Pomeranian University and Evora University, are pleased to announce the

 

International Language Teacher Education Conference (ILTERG Conference hereafter)

to be held from 08-10 April, 2019 in Antalya, TURKEY.

 

ILTERG Conference aims to bring together language teacher educators from all over the world who work in many different contexts to maximize opportunities for exchange and networking.

One of the main priorities of ILTERG Conference is to bring together research, theory, and best practices from all contexts of language teacher education. The conference also aims to contribute to English language teaching.

To this end, the conference program has been organized around two key themes: Language Teacher Education and English Language Teaching.

The ILTERG Conference will be funded by ILTERG Project (funded by the Turkish National Agency and Erasmus +) and therefore no conference fee will be taken for the first 50 international participants and first 150 participants from Turkey.

The ILTERG Conference covers the new criteria for YÖK Academic Incentive Regulation. The Conference will provide attendance of researchers from several EU countries, Portugal, Poland, Italy, Germany, Slovenia, Greece and non-EU countries such as Iran, Ukraine, Azarbaijan and more.

More information about the event can be found on the conference website: https://www.iltergconference.org/.

Więcej artykułów…

  1. Zaproszenie na konferencje SPNJO
  2. Nekrolog - Hanna Szarmach-Skaza
  3. Interculturality in glottodidactics as an autonomous science
  4. Interculturalité dans la perspective épistémologique de la didactologie des langues et cultures en tant que science autonome

Strona 1 z 3

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 52/1

neo 452

Koła PTN