czwartek 17 styczeń 2019

zespol new

Mirosław Pawlak

Mirosław Pawlak

SPIS PUBLIKACJI

Lista publikacji recenzowanych:

Publikacje po doktoracie przed habilitacją:

(1) 2000. "Optimizing interaction in the second language classroom". Studia Anglica Posnaniensia 35. 234-258.

(2) 2001. "A study in the use of communication strategies by Polish high school students". Network 1/4. 28-35.

(3) 2001. "Praca w grupach na lekcjach języka obcego w szkole średniej". Języki Obce w Szkole 4/2001. 13-19.

(4) 2002. "The effects of teachers' questioning behavior on the quality of classroom discourse", w: Mańczak-Wohlfeld, E. (red.). Proceedings of the Tenth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English: PASE Papers in Linguistics, Translation and TEFL Methodology. Kraków: Jagiellonian University Press. 239-246.

(5) 2002. "The effectiveness of group work in the foreign language classroom - a research perspective". Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 1/2002. Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii 1. 44-55.

(6) 2002. "Error correction practices of Polish and American teachers". Studia Anglica Posnaniensia 37. 293-316.

(7) 2002. "A look at how English teachers test in secondary schools". Network 5/1.

(8) 2002. "Nauczanie formalnych aspektów języka - przeżytek czy konieczność?" Neofilolog 21. 22-32.

(9) 2002. "Selected aspects of classroom discourse and their impact on language development in the foreign language context", w: Cap, P. i Kozanecka, M. (red.). Studies in language and linguistics: Selected readings for students of English philology. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 69-110.

(10) 2002. "The use of the learners' mother tongue in the foreign language classroom - an asset or a liability?". English Philology. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 4 (24)/2002. 111-121.

(11) 2003. "Nauczanie wymowy na lekcjach języka obcego w szkole średniej z perspektywy nauczyciela", w: Sobkowiak, W. i Waniek-Klimczak, E. (red.). "Dydaktyka Fonetyki: Teorie a Praktyka". Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 1/2003. Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii 2. Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 60-67.

(12) 2003. (z M. Pospieszyńską) "Does implicit corrective feedback work for pronunciation errors?", w: Sobkowiak, W. i Waniek-Klimczak, E. (red.). "Dydaktyka fonetyki języka obcego". Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Tom V. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. 125-138.

(13) 2003. "Teaching formal aspects of language through conscious reflection", w: Miatliuk, H., Bogacki, K. i Komorowska, H. (red.). Problemy lingwistyki i nauczania Języków Obcych. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. 371-378.

(14) 2004. "Using focus on form techniques to enhance grammatical accuracy", w: Pulverness, A. (red.). IATEFL 2003. Brighton Conference Selections. Canterbury: IATEFL. 131-133.

(15) 2004. "Turn-taking mechanisms in the language classroom - a distortion or an inevitable outcome of classroom discourse?", w: Kardela, H., Sullivan, W. J. i Głaz, A. (red.). Perspectives on language. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej. 175-183.

(16) 2004. "The role of error correction in teaching pronunciation", w: Sobkowiak, W. i Waniek-Klimczak, E. (red.). "Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego w Polsce". Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 1/2004. Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii 3. Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 66-74.

(17) 2004. "Less mother tongue in group work: Achieving the unachievable". IATEFL Poland Newsletter 24. 94-99.

(18) 2004. "On helping students be more accurate. Can the mission ever be accomplished?" IATEFL Research News 14. 24-28.

(19) 2004 (redakcja) Autonomia w nauce języka obcego. Poznań-Kalisz: Wydawnictwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, s. 392.

(20) 2004. "Autonomia studenta anglistyki - deklaracje a rzeczywistość", w: Pawlak, M. (red.). Autonomia w nauce języka obcego. Poznań-Kalisz: Wydawnictwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. 173-191.

(21) 2004. "On the effectiveness of options in teaching grammar: Translating theory and research into classroom practice". Studia Anglica Posnaniensia 40. 269-287.

(22) 2004. "Rethinking the role of the IRF-exchange in the language classroom", w: Proceedings of An International Conference organized by Tureky-INGED, Romania-BETA, Israel-ETAI and Greece-TESOL Greece "Multiculturalism in ELT Practices: Unity and Diversity", 10-12 October 2003, Ankara, Turkey (publikacja w formie elektronicznej na CD-ROM, ISBN 975-98969-1-5).

(23) 2004. Describing and researching interactive processes in the foreign language classroom. Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, s. 134.

(24) 2005. "Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów - dylematy i wyzwania". Języki Obce w Szkole 3/2005. 22-29.

(25) 2005. "Applying task-based learning in the foreign language classroom". IATEFL Poland Newsletter. 43-49.

(26) 2005. "Teoria, badania empiryczne a dydaktyka - osiągnięcia i wyzwania", w: Karpińska-Szaj, K. (red.). Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM. 15-25.

(27) 2005. "A response to Ronald Sheen's critique of "On helping students be more accurate. Can the mission ever be accomplished?" IATEFL Research News 15. 80-83.

(28) 2005. "The feasibility of integrating form and meaning in the language classroom. A qualitative study of classroom discourse". Glottodidactica XXX/XXXI. 283-294.

(29) 2005. (z E. Bartczak, Z. Lis i I. Marciniak) Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. (wersja pierwsza pilotażowa). Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, s. 102.

(30) 2005. (z E. Bartczak, Z. Lis i I. Marciniak) Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. (wersja druga pilotażowa). Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, s. 74.

(31) 2005. "Investigating the effectiveness of training students in the use of communication strategies. Results of a study". IATEFL Research News 16. 46-51.

(32) 2005. (z E. Bartczak, Z. Lis i I. Marciniak). Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Instrukcja do pilotażu właściwego. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

(33) 2005. "Teaching communication strategies in the foreign language classroom", w: Beaven, B (red.). IATEFL 2005 Cardiff Conference Selections. Canterbury: IATEFL 96-98.

(34) 2005. "Jak oceniać gramatykę?" Języki Obce w Szkole 6/2005. 34-41.

(35) 2006. "Autonomia ucznia a Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów". Języki Obce w Szkole 1/2006. 42-49.

(36) 2006 "The place of learner autonomy in pronunciation instruction", w: Sobkowiak, W. i Waniek-Klimczak, E. (red.). "Dydaktyka fonetyki języka obcego". Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia Tom VIII. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. 131-143.

(37) 2006. "On the use of pronunciation learning strategies by Polish foreign language learners", w: Sobkowiak, W. i Waniek-Klimczak, E. (red.). Dydaktyka fonetyki języka obcego w Polsce. Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 121-135.

(38) 2006. "Towards limiting the use of the learners' mother tongue in group work activities". Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 1/2006 (7). Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii 4. 38-48.

(39) 2006. "On the incidence and effect of negotiation of form and meaning in group work activities: Contrasting theoretical claims with classroom reality". IATEFL Research News 18. 31-35.

(40) 2006. (z E. Bartczak, Z. Lis i I. Marciniak) Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. (Wydanie I). Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, s. 78.

(41) 2006. The place of form-focused instruction in the foreign language classroom. Kalisz-Poznań: Wydawnictwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, s. 560.

(42) 2006. "Kompetencja strategiczna i strategie komunikacyjne na lekcjach języka obcego" Języki Obce w Szkole 4/2006. 35-45.

(43) 2006. (z I. Marciniak, Z. Lis i E. Bartczak) Jak samodzielnie poznawać języki i kultury? Przewodnik metodyczny dla nauczycieli do Europejskiego portfolio językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

(44) 2006. "Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w badaniach pilotażowych - opinie, uwagi, sugestie". Języki Obce w Szkole 5/2006.63-74.

(45) 2006. "Teaching grammar in Polish schools: Facing the reality", w: Fisiak, J. (red.). English Language, Literature and Culture: Selected papers from PASE. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 63-72

(46) 2006. "Co, jak I kiedy oceniać podczas zajęć z języka obcego w szkole wyższej?", w: Grzesiak, J. (red.). Ewaluacja i innowacje w edukacji: Ocenianie skuteczności kształcenia w szkole wyższej. Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 77-83.

(47) 2007. "Classroom perspectives on the occurrence and benefits of negotiated interaction", w: Beaven, B. (red.) IATEFL 2006. Harrogate Conference Selections. Canterbury: IATEFL. 29-31.

(48) 2007. "Europejskie portfolio językowe jako innowacyjne narzędzie samooceny ", w: Grzesiak, J. (red.). Ewaluacja i innowacje w edukacji. Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 115-126.

Publikacje po habilitacji

(49) 2007. "Charakter, przyswajanie i pomiar wiedzy językowej: zarys problematyki", w: Wróbel, S. (red.). Modularność umysłu. Poznań - Kalisz: Wydawnictwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. 253-271.

(50) 2007. "Questions from the language classroom revisited: What does SLA research have to tell us about effective foreign language pedagogy?", w: Arabski, J. (red.). On Foreign Language Acquisition and effective learning. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 57-72.

(51) 2007. "Rola Europejskiego portfolio językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w rozwijaniu wielojęzyczności, wielokulturowości i autonomii ucznia - wyniki badań", w: Jodłowiec, M. i Niżegorodcew, A. (red.) Dydaktyka nauczania języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 167-179.

(52) 2007. "Review of Simon Borg's Teacher Cognition and Language Education. Research and Practice". RELC Journal 38. 395-396.

(53) 2007. (z Fisiak, J.) (redakcja) Dokumenty Rady Europy a polski system edukacji. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, s. 268.

(54) 2007. "Europejskie portfolio językowe podczas lekcji i zajęć", w; Pawlak, M. i Fisiak, J. (red.). Dokumenty Radu Europy a polski system edukacji.67-84.

(55) 2007. "Wykorzystanie Europejskiego portfolio językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w treningu strategicznym", w: Pawlak, M. i Fisiak, J. (red.). Dokumenty Radu Europy a polski system edukacji. 95-108.

(56) 2007. (red.). Exploring focus on form in language teaching (Special issue of Studies in Pedagogy and Fine Arts). Kalisz-Poznań: Wydawnictwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, s. 358.

(57) 2007. "An overview of focus on form in language teaching", w: Pawlak (red.). Exploring focus on form in language teaching. Special issue of Studies in Pedagogy and Fine Arts.. Kalisz-Poznań: Wydawnictwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, w Kaliszu. 5-26.

(58) 2007. "Comparing the effect of focus on form and focus on forms in teaching English third conditional", w: Pawlak (red.). Exploring focus on form in language teaching. Special issue of Studies in Pedagogy and Fine Arts.. Kalisz-Poznań: Wydawnictwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, w Kaliszu. 169-192.

(59) 2007. (z Krystyną Droździał-Szelest) "When I think about grammar... Exploring English department students' beliefs about grammar, grammar learning and grammar teaching", w: Pawlak (red.). Exploring focus on form in language teaching. Special issue of Studies in Pedagogy and Fine Arts.. Kalisz-Poznań: Wydawnictwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, w Kaliszu. 299-318.

(60) 2007. "Rola nauczania form językowych w przyswajaniu języka - podstawy teoretyczne", w Majer, J. i Nijakowska, J. (red.). 2007. Język - poznanie - zachowanie: Studia nad psycholingwistycznymi aspektami przyswajania języka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 67-88.

(61) 2008. "Form-focused instruction and the acquisition of the Present Perfect", w: Beaven, B. (red.) IATEFL 2007. Aberdeen Conference Selections. Canterbury: IATEFL. 193-196.

(62) 2008. "The effect of corrective feedback on the acquisition of the English third person singular -s ending", w: Gabryś-Barker, D. (red.). Morphosyntactic issues in second language acquisition. Clevedon: Multilingual Matters. 187-202.

(63) 2008. "Fresh insights into deductive and inductive grammar teaching". Zeszyty Naukowe PWSZ w Koninie 1/2008 (8). Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii (5). 135-153.

(64) 2008. (red.). Zeszyty Naukowe PWSZ w Koninie 1/2008 (8). Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii (5). Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, s. 178.

(65) 2008. "Autonomia w nauce języka angielskiego w liceum - diagnoza, analiza, wnioski", w: Pawlak, M. (red.). Autonomia w nauce języka obcego. Co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy? Poznać - Kalisz - Konin: Wydawnictwo UAM i PWSZ. 137-157.

(66) 2008. "Jak rozwijać autonomię przy pomocy Europejskiego portfolio językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów ", w: Pawlak, M. (red.). Autonomia w nauce języka obcego. Co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy? Poznać - Kalisz - Konin: Wydawnictwo UAM i PWSZ. 267-280.

(67) 2008. (red.). Autonomia w nauce języka obcego. Co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy? Poznać - Kalisz - Konin: Wydawnictwo UAM i PWSZ.

(68) 2008. "Advanced learners' strategies for learning grammar: A diary study", w: Pawlak, M. (red.). Investigating English Language Learning and Teaching. Kalisz-Poznań. Wydawnictwo UAM. 109-125.

(69) 2008. (red.). Investigating English Language Learning and Teaching. Kalisz-Poznań. Wydawnictwo UAM, s. 399.

(70) 2008 "Another look at the use of pronunciation learning strategies: An advanced learner's perspective", w: Waniek-Klimczak, E. (red). Issues in accents of English. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 304-322.

(71) 2008. "Jak efektywnie nauczać gramatyki na lekcjach języka obcego w polskich szkołach?" Neofilolog 31. 77-85.

(72) 2008. "Motywacja jako proces: teoria, implikacje dydaktyczne i perspektywy badawcze", w: Michońska-Stadnik, A. i Wąsik, Z. (red.). Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Tom I. 173-184.

(73) 2008. "Europejskie portfolio językowe jako narzędzie rozwijania autonomii wśród studentów anglistyki - wyniki badań". Języki Obce w Szkole 6/2008. 127-138.

(74) 2008 "Production-oriented versus comprehension-based approaches to teaching grammar", w: Charzyńska-Wójcik, M., Malicka-Kleparska, A. i Wójcik, J. (red.). Language Encounters. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. 31-41.

(75) 2009 "Current perspectives on the role of age in second/foreign language acquisition", w: Kuźniak, M. i Rozwadowska, B. (red.). PASE Papers 2008. Vol. I: Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Language. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. 333-340.

(76) 2009. "Factors determining success and failure in the learning of English grammar", w: Barker, A., Callahan, D., Ferreira, A. (red.). Success and failure. Essays from the 29th APEAA conference at the University of Aveiro, 17-19th April 2008, Aveiro: Uiversidade de Aveiro, Departamento de linguas e Culturas.

(77) 2009. (red.). New perspectives on individual difference in language learning and teaching [Special issue of Studies in Pedagogy and Fine Arts] Poznań - Kalisz: Wydawnictwo UAM.

(78) 2009. "Individual differences in language learning and teaching: Achievements, prospects and challenges", w: Pawlak, M. (red.). New perspectives on individual difference in language learning and teaching [Special issue of Studies in Pedagogy and Fine Arts]. Poznań - Kalisz: Wydawnictwo UAM. 5-31.

(79) 2009. "Instructional mode and the use of grammar learning strategies", w: Pawlak, M. (red.). New perspectives on individual difference in language learning and teaching [Special issue of Studies in Pedagogy and Fine Arts]. Poznań - Kalisz: Wydawnictwo UAM. 267-290.

(80) 2009. "Nauczanie gramatyki języka obcego - kierunki i metody badań", w: Pawlak, M. (red.). 2009. Metody badań w językoznawstwie stosowanym [Wydanie tematyczne czasopisma Neofilolog 32]. Poznań: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, 35-50.

(81) 2009. "Metodologia badań nad strategiami uczenia się języka obcego", w: Pawlak, M. (red.). 2009. Metody badań w językoznawstwie stosowanym [Wydanie tematyczne czasopisma Neofilolog 32]. Poznań: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, 67-85.

(82) 2009. (red.). Metody badań w językoznawstwie stosowanym [Wydanie tematyczne czasopisma Neofilolog 32]. Poznań: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.

(83) 2009. "Using the European Language Portfolio in teacher training". Language in different contexts. Research Papers 3/1. 229-241. (Vilnius Pedagogic University).

(84) 2009. "Teaching and learning pragmatic features in the foreign language classroom: Interfaces between research and pedagogy", w: Witczak-Plisiecka, I. (red.). Pragmatic perspectives on language and linguistics. Volume 1: Speech actions in theory and applied studies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 439-460.

(85) 2009. "Exploring the use of communication strategies in group work activities", w: Arabski, J. (red.). Multidisciplinary perspectives on second language acquisition and foreign language learning. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

(86) 2009. "Student-initiated focus on form in the foreign language classroom: Frequency, character and effect on classroom discourse", w: Arabski, J. i Wojtaszek, A. (red.). Language Learning Studies. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

(87) 2009. „Rola nauczyciela w kształtowaniu procesów interakcyjnych podczas lekcji języka obcego", w: Pawlak, M., Mystkowska-Wiertelak, A. i Pietrzykowska, A. (red.). Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Poznań - Kalisz: Wydawnictwo UAM. 311-337.

(88) 2009. (z A. Mystkowską-Wiertelak i A. Pietrzykowską) (red.). Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Poznań - Kalisz: Wydawnictwo UAM.

(89) 2009. (z M. Derenowskim i B. Wolskim) (red.). Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych. Poznań - Kalisz: Wydawnictwo UAM, ss. 446.

(90) 2009. "Grammar learning strategies and language attainment: Seeking a relationship". Research in Language 7. 43-60.

(91) 2009 "The European Language Portfolio in the eyes of Polish students and teachers". Studies in English Philology: Linguistic Studies 1 (2) 2009.51-60.

(92) 2009. "The role of lexis and grammar in language acquisition and use". Studies in English Philology: Linguistic Studies 1 (2) 2009.61-73.

(93) 2009. Dwujęzyczność w polskiej szkole: Diagnoza. Raport opracowany na zlecenie Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

(94) 2010. "Promise and challenge of introducing the European language Portfolio", w: Beaven, B. (red.) IATEFL 2009. Cardiff Conference Selections. Canterbury: IATEFL.

(95) 2010. "Teaching foreign language pronunciation: Issues in research focus and methodology", w: Waniek-Klimczak, E. (red.). Issues in accents of English 2: Variability and norm. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 169-183.

(96) 2010. "Strategie uczenia się gramatyki - próba klasyfikacji", w: Nijakowska., J. (red.). Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym. Kraków: Tertium. 56-75.

Publikacje w druku:

(1) (z Markiem Derenowskim) A Guide to teaching English as a foreign language. Konin: Wydawnicwo PWSZ w Koninie.

(2) "Students' successes and failures in learning foreign language pronunciation: Insights from diary data". Proceedings of the XX Conference on Second/Foreign Language Acquisition, Szczyrk, maj, 2008.

(3) (z B. Wolskim) (red.). Wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce języków obcych. Konin. Wydawnictwo UAM i PWSZ w Koninie.

(4) "Nowoczesne technologie a uczenie się i nauczanie gramatyki", w: Pawlak, M. i Wolski, B. (red.). Wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce języków obcych. Konin. Wydawnictwo UAM i PWSZ w Koninie.

(5) "Rola korekty błędów językowych w nauczaniu gramatyki ", w: Wąsik, Z. (red.). Festschrift dla profesor Teresy Siek-Piskozub

(6) Using group wotk on the foreign language classroom. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

(7) "Learners' perspectives on the role of error correction in the foreign language classroom: The importance of space, technique and timing", w: Ciuk, A. I Molek-Kozakowska, K. (red.). Exploring the notion of space in cultural, literary and language studies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

(8) "The role of in-service training for language teachers in the domain of language competence" ForumSprache.

(9) "Research into language learning strategies: Taking stock and looking ahead", w: Arabski, J. (red.). Individual differences in second language acquisition. Clevedon: Multilingual Matters.

(10) "Problemy pomiaru wiedzy językowej". Neofilolog 35.

(11) „The importance of creativity in learning and teaching foreign language grammar". Creative Personality 8.

(12) „Podręcznik do nauki języka obcego a nauczanie gramatyki", w: Droździał-Szelest, K. (red.). Materiały edukacyjne. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo PWSZ.

(13) (z E. Waniek-Klimczak) (red.). Mówienie w języku obcych - sukcesy i porażki uczenia się i nauczania. Wydawnictwo UAM i PWSZ w Koninie.

(14) (z E. Waniek-Klimczak). (red.). Issues in learning and teaching speaking.

(15) "Learning and teaching speaking in a foreign language: Linking theory and practice", w: Pawlak, M. i Waniek-Klimczak, E. (red). Issues in learning and teaching speaking.

Inne publikacje

(1) 2008 (z A. Pietrzykowską i A. Mystkowską-Wiertelak) (red.). Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego 'Nauczyciel języków obcych dziś i jutro'. Księga abstraktów. Kalisz: Wydawnictwo UAM i PWSZ w Kaliszu.

(2) 2009 (z E. Waniek-Klimczak) (red.). Mówienie w języku obcym - sukcesy i porażki uczenia się i nauczania. Księga abstraktów. Włocławek: Wydawnictwo PWSZ we Włocławku.

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 141 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 51/2

neo 452

Koła PTN