piątek 5 czerwiec 2020

Neofilolog nr 29 (2007)

Neofilolog nr 29 (2007)

Od redakcji:

29 numer Neofilologa, który trafia do Państwa rąk to ciąg dalszy pokłosia konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego „Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym – nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych”, która odbyła się we wrześniu 2005 roku w Lublinie (sprawozdanie z konferencji zamieściliśmy w numerze 28).

Artykuły zebrane w tym numerze dotyczą psycholingwistycznych uwarunkowań uczenia się języków obcych oraz kompetencji uczenia się. Są to teksty Magdaleny Aleksandrzak na temat znaczenia wiedzy metakognitywnej i strategii metakognitywnych w kształtowaniu postaw autonomicznych oraz Jacka Rysiewicza o uzdolnieniach językowych.

Prezentowane dalej artykuły dotyczą wykorzystania przekładu w dydaktyce językowej (Anna Pięcińska, Janusz Sikorski). O zależności miedzy myślą, słowem i gestem pisze Edyta Mosorka. Kolejne artykuły mają charakter bardziej praktyczny i dotyczą sposobów samooceny (Hanna Jakielczyk), sprawności czytania (Liliana Piasecka), opanowania intonacji języka drugiego (Monika Zięba-Plebankiewicz), stosowania rodzajników (Magdalena Filar), Całość wieńczy artykuł na temat doskonalenia kompetencji nauczyciela (Danuta Gabryś-Barker). W tomie zawarliśmy także nadesłany tekst Izabeli Bawej na temat interpretacji rzeczywistości uwarunkowanej użyciem języka.

Mamy nadzieję, że ten nowy numer Neofilologa, o tak różnorodnej tematyce będzie dla naszych Czytelników interesującą lekturą.

Katarzyna Karpińska-Szaj

SPIS TREŚCI

   

 

   

OD REDAKCJI

  5

 

   

ARTYKUŁY

   

 

   

Rola wiedzy metakogitywnej i strategii metakognitywnych w kształtowaniu autonomii uczących się - The role of metacognitive knowledge and metacognitive strategies in the process of developing learner autonomy - Magdalena Aleksandrzak

  6

Uzdolnienia językowe - nieporozumienia a rzeczywistość badawcza - Foreign language aptitude - common misunderstandings versus research reality - Jacek Rysiewicz

  19

Precyzja językowego opisu rzeczywistości - Precision of the linguistic description of the world - Izabela Bawej

  28

Wykorzystanie metody przekładu intersemiotycznego w nauczaniu języka pol­skiego jako obcego - Using the method of the intersemiotic transformation in teaching Polish as a foreign lan­guage - Anna Pięcińska

  37

Rola wiedzy metakogitywnej i strategii metakognitywnych w kształtowaniu autonomii uczących się - Concentration and splitting of the attention (Some didactic postulates) Janusz Sikorski

  43

Myślę, więc mówię, gestykuluję, więc myślę! O zależności między myślą, sło­wem i gestem w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej - I think therefore I speak , I gesticulate therefore I think! The relationship between thoughts, words and gestures in developing communicative competence- Edyta Mosorka

  53

Wdrażanie do autoewaluacji komunikacji ustnej- Development of auto-evaluation in oral communication - Hanna Jakielczyk

  59

Komputer – przyjaciel czy zdrajca? (w świetle sprawności czytania) - Computer - a friend or a traitor ? (in the light of reading literacy) - Liliana Piasecka

  67

Czy można w pełni opanować intonację języka drugiego? - Can the intonation of the second language be fully acquired? - Monika Zięba-Plebankiewicz

  74

Czy można zapobiegać błędom w stosowaniu rodzajnika? - Is it possible to prevent errors in the use of articles?- Magdalena Filar

  84

Nauczyciele (jeszcze) nieprofesjonalni: diagnoza problemów (badania kwestionariuszowe) - Novice and unqualified teachers of English: a diagnostic study of problem areas (a questionnaire) - Danuta Gabryś-Barker

  92

 

   

KOMUNIKAT

  104

Streszczenia:

Magdalena Aleksandrzak

The role of metacognitive knowledge and metacognitive strategies in the process of developing learner autonomy

The article aims at defining the role of metacognitive knowledge in the context of developing learner autonomy. The first part of the article focuses on different definitions and classifications of metacognitive knowledge and its importance in individual learning. The next part concentrates on metacognitive strategies and the functions they perform in the process of stimulating learner independence and autonomy.

Finally, the article presents the results of the action research project conducted with a group of advanced learners of English. The aim of the research was to investigate the subjects’ metacognitive awareness, the type and character of metacognitive strategies used and their usefulness in deciding about individual goals in learning.


Jacek Rysiewicz

Foreign language aptitude – common misunderstandings versus research reality

The article discusses briefly the history of research on foreign language (FL) aptitude in the context of the revival of interest in this aspect of individual learner differences in Poland. Possible reasons for the absence of FL aptitude from research agendas in Poland are sug­gested and, finally, some myths and misunderstandings surrounding the concept and its role in FL learning are discussed.

Izabela Bawej

Precision of the linguistic description of the world

This article describes on the grounds of many examples that the classification of the word and its precision depends on the culture in which we live. Every language comprises charac­teristic words and expressions that have a definite meaning referring to the life and specific features of every community. They are a part of the culture and become a kind of bridge that makes understanding the foreign culture possible. We view our world in connection with our ways of life, mentality, tradition, habits, history, religion, politics or natural environment. Therefore every speech community has own system of the interpretation of the world’s ele­ments. The process of foreign language learning is a kind of encounter with the foreign cul­ture which has to be mastered systematically to understand other ways of linguistic behavior.


Anna Pięcińska

Using the method of the intersemiotic transformation in teaching Polish as a foreign lan­guage

In this article the positives and negatives of the method of the intersemiotic transformation are presented. The method is shown as one of the ways of teaching – and learning – Polish in the connection with the relationships to the culture. It is widely known that when teaching we should join the intellectual research with some emotional strategies letting our pupils express themselves. This method allows them to contact with the masterpieces of art, next – to show their feelings and finally to transform them into words. The schema used by me consists of the following elements: firstly listening to the music; secondly drawing a picture showing the emotions they have felt when listening; thirdly giving the names to the emotions; next – con­necting them with the names of the colors, finally – getting familiar with new idioms with the names of colors. When describing the reality through different kinds of signs and awakening the emotions we can cause that our pupils would learn more effectively and in the same time we let them feel relaxed, build better and closer relationship between a teacher and the group taught and underline the fact that a language does not exist in the isolation from the culture but is really the integral part of it. We can also discover the differences between cultures witch can motivate our pupils to take up some cross-culture observations and research.


Janusz Sikorski

Concentration and splitting of the attention (Some didactic postulates)

The paper deals with the problem of the reception of the act of oral speech as a proficiency. Based on the conclusions of the previous theoretical approach (2005) on the perceptual potential during simultaneous interpreting, the author presents a special set of exercises as an integrated programme for increasing the individual attention spectrum and the strategy of sharing it among many tasks which are to be managed at the interpreting process. The recommended solutions are justified by linguistic and situational demands under real interpretation conditions and also by psycholinguistic reasons.


Edyta Mosorka

I think therefore I speak , I gesticulate therefore I think! The relationship between thoughts, words and gestures in developing communicative competence

The article is an attempt to define the role of gestures in developing communicative compe­tence. The special focus is on the mutual relationship between speech, thought and gesture, which constitute the foundation of the communication process. Referring to the common belief that language is the means of culture, I will analyze the process of construing thoughts and concepts as dependant on the language and culture, in which an individual develops his or her personal communicative competence.

Hanna Jakielczyk

Development of auto-evaluation in oral communication

In this article we would like to share some reflections about the auto-evaluation approach and his role in students’ interactions. For the task of auto-evaluation we propose to use the camera. The article presents the results of our own pilot project whose objective was to de­velop the advanced students’ competence in non formal discussion.


Liliana Piasecka

Computer – a friend or a traitor ? (in the light of reading literacy)

Computers – almost omnipresent in the contemporary world – provide access to various sources of information, human communication and entertainment. Their impact on the behaviour and development of young people cannot be ignored. The paper addresses a number of questions related to the role of the computer in the life of the young, eg., Has the computer replaced traditional leisure activities? How do young people use this valuable tool? Does the electronic text develop reading abilities? On the basis of data collected in the last grades of Junior High Schools it may be said that the learners who use the Internet satisfy their educational needs as well as their own interests. Moreover, the learners who look for information in the Internet show high levels of reading ability both in their L1 (Polish) and in L2 (English).

Monika Zięba-Plebankiewicz

Can the intonation of the second language be fully acquired?

The article concerns the acquisition of English by Polish advanced students whose utterances are analysed in terms of the types of intonational contours used and compared against native English speakers' performance. The results reveal that Polish subjects have problems with applying complex tones, which are mostly absent or less frequent in Polish, though most grammatical uses of English intonation have been acquired succesfully.


Magdalena Filar

Is it possible to prevent errors in the use of articles?

The use of German articles is a source of many linguistic mistakes for Polish students at any level of proficiency. The analysis presented in this paper focuses mainly on those incorrect uses of the definite, indefinite and zero article which distort the meaning of the message and may lead to disturbance in the process of linguistic communication.

It is the main point of the paper, therefore, to look at the article and the category of in/definiteness it expresses from the perspective of cognitive linguistics. Based on the principles of cognitive linguistics as formulated by Langacker (1995, 2005), the author defines the category of in/definiteness in terms of Langacker’s viewing metaphor, and attempts to describe and explain the functioning of the less frequent uses of articles in German.


Danuta Gabryś-Barker

Novice and unqualified teachers of English: a diagnostic study of problem areas (a questionnaire)

The article describes two groups of not fully qualified teachers (group 1- novice teachers and group 2- unqualified teachers) on the basis of a questionnaire conducted with these two groups of subjects. The questionnaire’s objectives are twofold. First of all, it is to presents teachers’ perceptions of themselves and to identify the areas of qualification that need further training. Secondly, it is to make the subjects self-reflect on their professional knowledge and abilities. The concluding part of the article offers some recommendations for changes in training programmes for teachers of English.

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 54/1

neo 452

Koła PTN