piątek 5 czerwiec 2020

Neofilolog nr 31 (2008)

Neofilolog nr 31 (2008)

OD REDAKCJI


W 31 numerze Neofilologa, który oddajemy do Państwa rąk, znajdą Państwo teksty referatów wygłoszonych na konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego we Wrocławiu (wrzesień 2007). Są to artykuły następujących autorów: Agnieszka Marta Kurzyńska, Wiesława Jarosz, Andrzej Kaczmarek, Katarzyna Kukowicz-Żarska, Edyta Mosorka i Bernadeta Wojciechowska, Magdalena Kasprzak, Ewa Półtorak. Obszerny wybór referatów z wrocławskiej konferencji „Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych" został zamieszczony w dwutomowym wydaniu książkowym pod redakcją Anny Michońskiej-Stadnik i Zdzisława Wąsika (2008. Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Tomy 1 i 2. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu (Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia No 2. 1-2).

Pozostałe teksty opublikowane w tomie 31 Neofilologa to propozycja Agnieszki Pawłowskiej o błędach językowych a rozwijaniu autonomii ucznia oraz dwa nadesłane artykuły na temat dydaktyki przekładu (Iwona Kasperska) i nauczania gramatyki (Mirosław Pawlak). W numerze zamieściliśmy także sprawozdanie z konferencji PTN z 2007 roku „Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych" oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTN za kadencję 2003-2007. Tom kończymy informacją o dorocznej konferencji PTN organizowanej w Kaliszu na temat „Nauczyciel języków obcych dziś i jutro".

Od kolejnego, 32 numeru Neofilologa chcemy Państwu zaproponować wydania tematyczne tomów naszego czasopisma. Mamy nadzieję, że tomy o charakterze monotematycznym spotkają się z Państwa zainteresowaniem i będą sprzyjać większemu upowszechnianiu i dogłębnej analizie wybranych problemów z zakresu dydaktyki języków obcych. Numer 32 będzie w całości poświecony metodom badań w językoznawstwie stosowanym. O tytułach kolejnych numerów Neofilologa będą Państwo z wyprzedzeniem informowani na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.

Zapraszamy do lektury i współtworzenia naszego czasopisma!

Katarzyna Karpińska-Szaj

SPIS TREŚCI

   

 

   

OD REDAKCJI

  5

 

   

ARTYKUŁY

   

 

   

 Błąd językowy a rozwijanie autonomii ucznia w dydaktyce języków obcych - Agnieszka Pawłowska

   6

 Zjawisko Neue Deutsche Welle jako inspiracja lingwistyczno-dydaktyczna - Agnieszka Marta Kurzyńska

  13

Nauczanie języka polskiego na Białorusi (na przykładzie Mińska) - Wiesława Jarosz

  19

Rola języka obcego jako narzędzia poznawczego w szkole - Andrzej Kaczmarek

  25

Język i zjawisko nowych mediów a proces nauczania języków obcych - Katarzyna Kukowicz-Żarska

  31

Rzetelność i efektywność badań rozwoju osobistej kompetencji komunikacyjnej w ustnych interakcjach obcojęzycznych - Edyta Mosorka, Bernadeta Wojciechowska

  41

Wartość kształcąca oceniania sumatywnego w kontekście studiów neofilologicznych - Magdalena Kasprzak

  50
Wykorzystanie programów narzędziowych w procesie nauczania/uczenia się języka obcego - Ewa Półtorak   59
W co wierzy Carlos Fuentes? Kilka refleksji na temat tłumaczenia naprawdę meksykańskich esejów w kontekście nauczania przekładu - Iwona Kasperska   69

Jak efektywnie nauczać gramatyki na lekcjach języka obcego w polskich szkołach? - Mirosław Pawlak

  77

 

   
SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY    

 

   

Konferencja PTN - Wrocław 2007 „Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych"- Jolanta Kriger-Knieja

  86

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTN za kadencje 2003-2007

  89

Informacja o konferencji PTN „Nauczyciel języków obcych dziś i jutro" -  Kalisz 2008 - Mirosław Pawlak

  98

Agnieszka Pawłowska

Instytut Filologii Germańskiej

UAM Poznań

BŁĄD JĘZYKOWY A ROZWIJANIE AUTONOMII UCZNIA W DYDAKTYCE JĘZYKÓW OBCYCH

Language error versus the development of learner autonomy in teaching foreign languages

Autonomy as a learner's ability to take responsibility for the learning process should be developed in a foreign language class. Social changes nowadays force people to be able to enlarge their knowledge and develop skills independently after completing institutionalised education. Learner autonomy can be encouraged by an appropriate usage of language errors. The autonomy-oriented approach towards the language error allows the self-correction ability to develop as an outer form of self-control and thereby assists in developing the ability to perform self-evaluation.

* * *

Agnieszka Marta Kurzyńska

Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz

ZJAWISKO NEUE DEUTSCHE WELLE JAKO INSPIRACJA LINGWISTYCZNO-DYDAKTYCZNA

Phenomenon of the Neue Deutsche Welle as a linguistic-didactic inspiration

Devoted to the cultural phenomenon of the Neue Deutsche Welle in the contemporary German music, the article focuses on the expression of emotions in the texts of young artists. The texts, which combine Colloquial and General German, are thoroughly analysed. With the suggestions concerning the most applicable methodology, the approach to the further research of the problem is suggested as well.

* * *

Wiesława Jarosz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Lublin

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO NA BIAŁORUSI (NA PRZYKŁADZIE MIŃSKA)

Teaching Polish in Belarus (on the example of Minsk)

Polish is one of the most popular foreign languages in Belarus. It is studied by school children, university students and adults. They do not lack motivation to take up learning our language: for some learners it is the language of their ancestors, for others it is one of the European Union languages. The Author concentrates her attention on teaching Polish in Minsk, where she was teaching Polish in the Belarusian State University and part-time in Belarusian State Academy of Arts and the Polish House.

* * *

Andrzej Kaczmarek

Uniwersytet Zielonogórski

ROLA JĘZYKA OBCEGO JAKO NARZĘDZIA POZNAWCZEGO W SZKOLE

The function of a foreign language as a cognitive tool at school

The research of more effective ways of teaching has led to understand that language is a tool of communication and thinking and that learning activities need interactions and negotiating of meaning. The bilingual education seems to be an interesting proposition to enhance both language and content learning. In many countries there are promising results indicating the value of that integrated learning. The success of bilingual education depends on adopting a constructive and interactive approach, whereas a lexical and encyclopedic approach still dominate in some polish schools.

* * *

Katarzyna Kukowicz-Żarska

Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

JĘZYK I ZJAWISKO NOWYCH MEDIÓW A PROCES NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

The Language of the New Media and the Process of Foreign Language Teaching

Widespread as they are, the new media are worth considering not only as a social, but also as language phenomenon. The new media language influences and permeates all the other types of language in various social groups, spurring changes, causing dangers and bringing about opportunities. It may be assumed that the dominance of the new media could influence the way young people learn languages (native as well as second ones). The following article discusses the abovementioned issues in the context of teaching German as the second language.

* * *

Edyta Mosorka

Bernadeta Wojciechowska

UAM Poznań

RZETELNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ BADAŃ ROZWOJU OSOBISTEJ KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ W USTNYCH INTERAKCJACH OBCOJĘZYCZNYCH

Researching the learning process in oral foreign language communication in an effective and reliable way?

Even though these days no one questions the necessity of developing communicative competence through authentic communicative practice, still, internal processes determining progress in this dimension and their external correlates remain unexplored to a great extent. One of the reasons of such a state of affairs are methodological difficulties resulting from the specificity of the research subject of foreign language studies. In the paper, we aim to discuss this specificity in reference to developing communicative competence in foreign language oral communication. We also aim to evaluate the existing methods and research tools, taking the mentioned difficulties into consideration. In the current reflections the special emphasis is given to the assessment of the usefulness of existing quantitative and qualitative methods in respect to the advantages and limitations of each one. The performed analysis shows the possibilities of combining both approaches to gain possibly most precise data and inferring coherent conclusions on those bases. It seems that such complementary approach can be especially useful in action research, whose improvement has been considered as one of the major developmental directions of methodological progress in foreign language learning research.

* * *

Magdalena Kasprzak

ZKN w Koszalinie

Instytut Filologii Romańskiej

Poznań UAM

WARTOŚĆ KSZTAŁCĄCA OCENIANIA SUMATYWNEGO W KONTEKŚCIE STUDIÓW NEOFILOLOGICZNYCH

Formative value of summative assessment in the context of neophilological studies

The Common European Framework of Reference for Languages in its far-reaching scope determines both the theoretical and practical framework for the process of teaching/learning foreign languages. It also entails essential changes concerning the attitude towards assessment, which, regardless of the function attributed to it, should become primarily an integral part of the glottodidactic process and should be placed in the so called learner's personal perspective, which means that it should focus on the learner and not on their results.

In this paper I will try to present the specific character of oral examination situation in practical French for the first year students of Romance Philology, which will allow for a better understanding of the basis of the problem concerning the lack of clear correlation between the educational model of the teaching/learning process implemented during the academic year and the examination situation in which the model is disturbed. Outlining the problem will be the starting point for suggesting several didactic solutions which aim at placing the examination situation (and hence a priori summative assessment) in the personal learning project of a neophilology student.

* * *

Ewa Półtorak

Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

Uniwersytetu Śląskiego

WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW NARZĘDZIOWYCH W PROCESIE NAUCZANIA/UCZENIA SIĘ JĘZYKA OBCEGO

Usage of authoring systems in the foreign language learning-teaching process

The article presents a few remarks regarding application of computer technology in the foreign language learning-teaching process. The author focuses on special authoring systems destined to generate the interactive exercises for foreign language studying. Their main characteristics and their pedagogical potentiality are discussed in the first part. In the following parts of the article, the author presents some examples of authoring systems available in the Internet didactic offer and proposes their pedagogical and technical analyses.

* * *

Iwona Kasperska

Instytut Filologii Romańskiej

Poznań UAM

W CO WIERZY CARLOS FUENTES? KILKA REFLEKSJI NA TEMAT TŁUMACZENIA NAPRAWDĘ MEKSYKAŃSKICH ESEJÓW W KONTEKŚCIE NAUCZANIA PRZEKŁADU

What does Carlos Fuentes believe in? Some reflexions on the Polish version of real Mexican essays in the context of a university translation course.

The objective of this paper is to analyse some examples of the translator's choices made in the Polish version of the Carlos Fuentes's essays En esto creo. The main point of the selection of examples is to show the level of manipulation of the original in regard to the author's credo. At the same time the problem of ideology, ethics, different Spanish variants, and the policy of translation are considered as having the same importance as linguistic and cultural aspects in the teaching of translation.

* * *

Mirosław Pawlak

Zakład Filologii Angielskiej

UAM Kalisz

JAK EFEKTYWNIE NAUCZAĆ GRAMATYKI NA LEKCJACH JĘZYKA OBCEGO W POLSKICH SZKOŁACH?

Effective grammar instruction in foreign language lessons in Polish schools

Although most teachers perceive grammar instruction as something natural and necessary, it has always been a source of considerable controversy, with some theorists and researchers even claiming that it should be abandoned in favor of replicating in the classroom the conditions of naturalistic acquisition. Even though there is a broad consensus nowadays that grammar teaching should take place, scholars still disagree as to such issues as the selection of the structures to be taught, the choice of instructional techniques and procedures, the organization of grammar lessons and the place of the structural component in the overall curriculum. In the light of insufficient teacher awareness in such areas, the present paper aims to discuss the ways in which the effectiveness of grammar instruction in Polish schools could be enhanced by making the right choices concerning syllabus design, lesson planning and techniques intended to introduce and practice grammatical structures.

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 54/1

neo 452

Koła PTN