piątek 29 maj 2020

Iuvenes Translatores

Iuvenes Translatores

Konkurs „Juvenes Translatores" (łac. „młodzi tłumacze") organizowany jest co roku przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej. Adresowany jest do 17-letnich uczniów szkół średnich (tym razem dla rocznika 1994) i odbywa się w tym samym czasie we wszystkich wybranych szkołach na terenie całej Europy. Po raz pierwszy konkurs zorganizowano w 2007 r. jako projekt pilotażowy, którego celem było umożliwienie młodym ludziom spróbowania swoich sił w roli tłumacza oraz podniesienie rangi nauki języków obcych w szkołach. Konkurs zachęcił niektórych uczestników do podjęcia studiów językowych oraz do wyboru zawodu tłumacza.


Więcej informacji:

Strona konkursu: ec.europa.eu/translatores
Facebook: facebook.com/translatores
Twitter: @translatores
DG ds. Tłumaczeń Pisemnych: ec.europa.eu/dgs/translation
Strona komisarz Androulli Vassiliou: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Dawid Dworak zwyciązcą unijnego konkursu dla młodych tłumaczy Juvenes Translatores

Dawid Dworak


Dawid Dworak ze Stąporkowa w Świętokrzyskiem to polski laureat dorocznego konkursu dla młodych tłumaczy „Juvenes Translatores" organizowanego przez Komisję Europejską. Dwudziestu siedmiu zwycięzców - po jednym z każdego państwa UE - wyłoniono spośród ponad 3 tys. uczniów szkół średnich, którzy w listopadzie 2011 r. przystąpili do współzawodnictwa.

W porównaniu z poprzednią edycją, w konkursie wzięło udział o ponad 400 uczniów więcej i była to najwyższa liczba uczestników od 2007 r., kiedy to konkurs przeprowadzono po raz pierwszy. W konkursie wzięło udział 51 szkół z Polski. Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 27 marca w Brukseli. Przy tej okazji zapoznają się również z pracą tłumaczy w Komisji Europejskiej.

 - Nasz konkurs zachęca uczniów do nauki języków obcych i do korzystania ze zdobytych umiejętności w przyszłości, czy to w zawodzie tłumacza, czy też w jakiejkolwiek innej profesji, w której wielojęzyczność jest atutem - powiedziała  Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. -Sprzyja także wymianie wzajemnych doświadczeń pomiędzy szkołami oraz stosowaniu różnorodnych metod nauczania języków obcych - dodała.

Dawid Dworak, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Końskich, uczęszcza do klasy o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym, ale przywiązuje ogromną wagę do nauki języków obcych. - Prawdziwie poznać język można poprzez dialog, lekturę gazet, książek, jednym słowem, wykorzystując go do codziennych czynności, podobnie jak mieszkańcy danego kraju - uważa.- To pozwala człowiekowi zmienić perspektywę, „myśleć" w języku obcym.

- Doceniam wysiłek skoordynowania szkół z całej Europy dla zapewnienia uczciwej rywalizacji wszystkich uczestników. Zupełnie nie spodziewałem się wygranej, ale jest ona dla mnie ogromnym wyróżnieniem i motywuje mnie do dalszej pracy. - przyznał Dawid, podkreślając że jest pod dużym wrażeniem, jeśli chodzi o organizację konkursu. Należy dodać, że Dawid Dworak dwukrotnie, w 2010 i 2011 r., otrzymał tytuł mistrza ortografii w dyktandzie organizowanym corocznie przez gminę Stąporków.

Wszyscy uczestnicy konkursu mieli do przetłumaczenia jednostronicowy tekst w jednej z 506 kombinacji, w jakie można ułożyć 23 języki urzędowe UE. Chociaż wiele osób jako język źródłowy wybrało angielski, ogólna liczba zastosowanych kombinacji wyniosła 148, co stanowi najwyższy wynik spośród wszystkich dotychczasowych edycji konkursu. Tekst w języku angielskim, który Dawid Dworak tak świetnie przetłumaczył na język polski, opowiadał o pracy wolontariusza w niemieckim domu seniora. Także teksty w innych językach związane były z Europejskim Rokiem Wolontariatu, obchodzonym w 2011 r. Tematem tekstu niderlandzkiego była odnowa kościoła w Toskanii, tekst francuski poświęcony był czyszczeniu plaż, a tekst polski - pracy w chilijskiej szkole dla dzieci z ubogich rodzin.

Researchgate

Researchgate

Pan Szymon Krawiec zachęca  do obejrzenia ciekawej strony internetowej ResearchGate:

http://www.researchgate.net/

Rgate

Polacy w Unii Europejskiej, Unia Europejska w Polsce

Polacy w Unii Europejskiej, Unia Europejska w Polsce

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach uczestniczy w europejskim projekcie edukacyjnym o nazwie Common Constitution and Language Learning, który ma na celu rozwijanie świadomości europejskiej młodzieży oraz wpieranie nauki języków obcych. Wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego przygotowaliśmy konkurs dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat: „Polacy w Unii Europejskiej, Unia Europejska w Polsce". Konkurs kierowany jest do młodzieży województwa śląskiego i składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy przygotować prezentację, fotoreportaż bądź film z komentarzami w języku angielskim lub niemieckim dający odpowiedź na dwa kluczowe pytania:

- Co Unia Europejska zrobiła dla Polski i Polaków?

- Co Polacy mogą wnieść do Unii Europejskiej?

Prace należy przysyłać do 8.01. 2010.

Drugi etap to Quiz poświęcony wiedzy o UE i jej instytucjach, który odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 1.03. 2010. W konkursie mogą brać udział 3-osobowe zespoły uczniowskie. Patronat honorowy nad konkursem objęli  Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski, Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber i poseł do PE Małgorzata Handzlik. Główną nagrodę dla zwycięzców - wyjazd do Brukseli - ufundował Przewodniczący PE prof. Jerzy Buzek.

Cele konkursu

Podjęliśmy się organizacji konkursu, aby młodzi ludzie przekonali się, że posiadają zdolności i umiejętności, których na lekcjach często nie mogą zaprezentować. Zadanie konkursowe wydaje się na pierwszy rzut oka trudne,  ale tak naprawdę wymaga tylko wnikliwej obserwacji otoczenia, refleksji nad dokonującymi się w Polsce zmianami, ich obiektywnej oceny oraz refleksji wybiegającej w przyszłość, by uświadomić sobie, jak młodzi ludzie mogą przyczynić się do pogłębienia integracji europejskiej oraz wpływać na kształt przyszłej Europy. Fakt, iż prezentacjom lub filmom powinny towarzyszyć komentarze w języku angielskim i niemieckim nie oznacza, że należy wykazać perfekcyjną znajomość języka obcego. Tak postawione zadanie ma zachęcić do podjęcia próby praktycznego zastosowania dotychczas zdobytych umiejętności językowych w ceku przekazania pewnych informacji.

Szczegółowe informacje dot. treści pracy konkursowej, regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronach internetowych organizatorów: http://www.tyskiekolegium.pl/ i http://www.historia.us.edu.pl/ .

Ewa Fic, Dyrektor NKJO w Tychach

Klasy frankofońskie na Śląsku

Klasy frankofońskie na Śląsku

frankofonia Pl 

Dwa tysiące uczniów w klasach frankofońskich


Już blisko 2 tysiące uczniów z województwa śląskiego uczących się w wymiarze rozszerzonym języka francuskiego objął realizowany w tym regionie od pięciu lat projekt "Klasy frankofońskie na Śląsku".

O dotychczasowych efektach i najciekawszych planach projektu "Klasy frankofońskie na Śląsku" mówiono w piątek podczas zorganizowanego w pszczyńskim liceum im. Bolesława Chrobrego IV Forum Frankofońskiego na Śląsku. 

Jak podkreśliła jedna z koordynatorek projektu Renata Klimek-Kowalska ze Stowarzyszenia Europa Języków i Kultur (ELC), woj. śląskie jest jedynym regionem w kraju, w którym tak szeroko upowszechniana jest nauka języka francuskiego. "Mamy w projekcie 60 nauczycieli, ponad 50 szkół, w tym 23 gimnazja, reszta to licea i dwa tysiące uczniów, którzy zaczęli uczyć się języka francuskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo" - wyjaśniła Klimek-Kowalska. Według niej, bardzo wielu uczniów - uczestników klas frankofońskich - zdaje certyfikaty międzynarodowe DELF, niektórzy absolwenci liceów wyjechali już na studia za granicą, a niektórzy pracują w zagranicznych firmach, które poszukiwały Polaków znających i angielski, i francuski. "Powolutku, małymi kroczkami, ludzie przekonują się, że język angielski nie wystarczy, że muszą być dwa języki, w tym język romański, bo Europa nie jest tylko germańska. Zależy nam też, żeby język polski i Polacy byli w tej przestrzeni frankofońskiej" - zaznaczyła Klimek-Kowalska.

Wśród najbliższych planów koordynatorów projektu są starania o staże dla licealistów w firmach z kapitałem francuskim, aby licealiści już po drugiej klasie mogli podszkolić tam język i przekonać się o jego potrzebie oraz rozwijanie kontaktów z Instytutem Goethego - aby współpracować z nauczycielami języka francuskiego z Niemiec. "Szczególnie chcemy przygotować się do polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i do dwudziestolecia Trójkąta Weimarskiego - z tej okazji będą ciekawe projekty" - zapowiedziała Klimek-Kowalska.

W ramach realizowanego od pięciu lat projektu, dzięki pomocy zagranicznych sponsorów, pracuje dla niego lektor języka francuskiego, a nauczyciele i uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne staże i wymiany międzynarodowe. Uczestniczące w projekcie szkoły dostały nowoczesne pomoce naukowe, a nauczyciele mają dostęp do fachowych szkoleń. 

Wśród uczestników piątkowego Forum w Pszczynie byli przedstawiciele władz oświatowych, uczelni,  samorządów, dyrektorzy szkół, nauczyciele języka francuskiego, a także przedstawiciele ambasad krajów frankofońskich i instytucji promujących język francuski. Uczestniczyli oni m.in. w warsztatach dotyczących europejskich projektów i nowoczesnych technologii nauczania.

O swoich wrażeniach opowiadali też m.in. laureaci konkursów, którzy dzięki przedstawicielstwu regionu Walonia-Bruksela zostali zaproszeni do Wolnego Uniwersytetu w Brukseli. Z kolei ambasada Francji wysłała gimnazjalistów do Prowansji.

Do tej pory w przedsięwzięciach projektu pomagały też - prócz tych instytucji - m.in. Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, Alliance Française, Telewizja TV5 Monde, Instytut Francuski w Krakowie, Biuro Współpracy Dolnego Renu i Województwa Śląskiego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz programy eTwinning i Comenius.

źródło: PAP | 2010-10-08 16:30

LACS

LACS

Dear colleagues,

This is the first of a series of regular mailings which are intended to point you towards items of interest from the world of language teacher associations and the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe in Graz, Austria. The mailings are produced as part of the ECML project LACS (Language Associations and Collaborative Support) and are intended to inform you of developments in the project, to profile member associations from around the world, and to disseminate other ECML projects which will be of use to all our members.

We are sending this to you in the hope that you will forward these mailings to your own individual members. I hope you enjoy the mailings. Do let me know if you have any suggestions for improvement.

All the best

Terry Lamb

President FIPLV, Coordinator Project LACS

On behalf of the Project Team Contact: T.Lamb@sheffield.ac.uk

1. LACS News at http://lacs.ecml.at/

You will also find the results of last year's language teacher association questionnaire. We have just circulated this again to member associations to increase the amount of information available. The hope is that we can identify what we all have in common so that we can collaborate more easily.

2. Language Teacher Association of the Month

The Canadian Association of Second Language Teachers (CASLT) fosters and supports professional excellence in the teaching of languages by creating opportunities for professional development, by encouraging research and by facilitating the sharing of information and the exchange of ideas among second language educators.

Did you know that you can subscribe FREE to the CASLT monthly online newsletter (provided in English and in French) and keep up to date on new trends and initiatives of interest to language educators?

Visit our web site at www.caslt.org to subscribe and learn more about our projects.

3. ECML Project of the Month: MARILLE at http://marille.ecml.at

Language teaching is changing throughout Europe as a result of increasing migration, cultural diversity and multilingualism. Project MARILLE is concerned with the language of instruction in schools, which is usually also the official national language. So we will be looking at the teaching of German in Austria, English in Great Britain, or Hungarian in Hungary, and we are calling this "majority language teaching".

Teachers of these subjects have usually had less training than, for example, teachers of foreign languages, in teaching a language as a second language or in developing the plurilingual repertoire of their pupils. MARILLE's aim is to explore and compare successful strategies for handling this new situation, at the classroom and school level, and to share examples of effective practice. The outcome should be a collection of resources and examples which will support teachers in multilingual classrooms, as well as a catalogue of principles and ideas for promoting plurilingualism in the majority language classroom.


Chers collègues,

Ce message est le premier d'une série d'envois réguliers visant à attirer votre attention sur les développements intéressants dans le cadre du travail des associations d'enseignants en langues et du Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l'Europe à Graz, en Autriche. Ces envois sont effectués dans le cadre du projet LACS (Associations linguistiques et soutien coopératif) du CELV et visent à vous informer de l'avancement du projet, à présenter les associations membres dans le monde entier et à diffuser les résultats d'autres projets du CELV pouvant se révéler utiles à tous nos membres.

Nous vous envoyons ce message dans l'espoir que vous les transmettrez à vos propres membres. J'espère que ces messages vous intéresseront et que vous n'hésiterez pas à nous communiquer toute suggestion d'amélioration.

Sincèrement,

Terry Lamb

Président de la FIPLV, Coordinateur du projet LACS

au nom de toute l'équipe de projet Contact: T.Lamb@sheffield.ac.uk

1. Pour consulter les actualités du projet LACS: http://lacs.ecml.at

Vous y trouverez également les résultats du questionnaire envoyé aux associations d'enseignants en langues l'année dernière. Nous venons de transmettre de nouveau ce questionnaire aux associations membres afin d'augmenter la quantité d'informations disponibles. Nous espérons ainsi pouvoir identifier nos points communs afin de collaborer plus facilement.

2. L'association d'enseignants en langues du mois

L'Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS) encourage et soutient l'excellence en enseignement des langues secondes en créant des occasions de perfectionnement professionnel, en favorisant la recherche et en facilitant le partage d'informations et l'échange d'idées chez les enseignants de langues secondes.

Saviez-vous que vous pouvez vous abonner GRATUITEMENT au bulletin électronique mensuel de l'ACPLS (présenté en anglais et en français) pour rester au courant des nouvelles tendances et initiatives en matière de langues secondes?

Visitez notre site web à l'adresse suivante: www.caslt.org pour vous abonner et en apprendre plus sur nos projets.

3. Le projet du CELV du mois: MARILLE (http://marille.ecml.at)

L'enseignement des langues est en plein changement à travers l'Europe en raison des mouvements croissants de migration, de la diversité culturelle et du multilinguisme. Le projet MARILLE traite de la langue de l'enseignement dans les écoles, qui est généralement aussi la langue nationale officielle. Nous examinerons donc l'enseignement de l'allemand en Autriche, de l'anglais au Royaume-Uni ou du hongrois en Hongrie, que nous appelons « l'enseignement de la langue majoritaire ».

Les enseignants de ces matières reçoivent généralement une formation moins poussée concernant l'enseignement d'une langue comme deuxième langue ou le développement du répertoire plurilingue de leurs élèves que, par exemple, les enseignants de langues vivantes. Le projet MARILLE a pour objectif d'explorer et de comparer les stratégies efficaces pour gérer cette nouvelle situation, au niveau à la fois de la classe et de l'établissement scolaire, et de partager des exemples de pratiques efficaces. Le résultat final du projet devrait consister en une collection de ressources et d'exemples visant à aider les enseignants de classes multilingues, ainsi qu'un catalogue de principes et d'idées pour la promotion du plurilinguisme dans la classe de langue majoritaire.


Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Dies ist das erste Schreiben in einer Reihe von Rundbriefen, in denen wir Sie überInteressantes und Nützliches aus der Welt der Sprachenlehrerverbände und des Europäischen Fremdsprachenzentrums in Graz, Österreich informieren werden. Die Rundbriefe sind ein Bestandteil des EFSZ-Projekts LACS (Sprachenverbände und gegenseitige Unterstützung) und dienen der Information über das Projekt, der Profilierung der Mitgliedsverbände weltweit und der Dissemination der für unsere Mitglieder relevanten EFSZ Projekte.

Wir wenden uns an Sie mit der Bitte, diese Mails an einzelne Mitglieder weiter zu schicken. Wir hoffen, dass Sie Gefallen an unseren Mails finden und bitten Sie, uns mit eventuellen Vorschlägen zu kontaktieren.

Mit besten Grüßen,

Terry Lamb

FIPLV-Präsident, LACS-Koordinator

im Namen des Projektteams Kontakt: T.Lamb@sheffield.ac.uk

1. Aktuelles zu LACS finden Sie unter http://lacs.ecml.at/

Sie lesen die Resultate des Fragebogens, den wir im vorigen Jahr an die Mitgliedsverbände geschickt haben. Den Fragebogen haben wir in diesem Jahr erneut verschickt und hoffen auf weitere Rückmeldungen, damit die festgestellten Gemeinsamkeiten in einer fruchttragende Zusammenarbeit resultieren werden.

2. Der Sprachenlehrerverband des Monats

Der Kanadische Verband der Zweitsprachenlehrkräfte (CASLT) pflegt und unterstützt die Professionalisierung des Sprachenunterrichts durch Weiterbildung, Förderung von Forschung und Informations- und Ideenaustausch für Zweitsprachenlehrende. Haben Sie gewusst, dass Sie das monatliche CASLT-Rundschreiben (in Englisch und Französisch) KOSTENFREI abonnieren können? Damit werden Sie über neue Trends und interessante Initiativen für Sprachenpädagoginnen und -pädagogen auf dem Laufenden gehalten. Besuchen Sie die Webseite www.caslt.org und erfahren Sie mehr über die Projekte.

3. EFSZ Projekt des Monats: MARILLE http://marille.ecml.at

Durch zunehmende Migration, Multikulturalität und Mehrsprachigkeit in europäischen Länder verändert sich der Sprachunterricht. Das Projekt MARILLE sieht sich den Unterricht in der Unterrichtssprache an, die meist auch Amtssprache des Landes ist. Thema ist also das Unterrichtsfach Deutsch in Österreich, Englisch in Großbritannien oder Ungarisch in Ungarn (wir nennen das "Mehrheitssprachenunterricht").  Die Lehrenden dieser Fächer wurden in ihrer Ausbildung meist weniger als z.B. SprachenlehrerInnen darauf vorbereitet, eine Sprache als Zweitsprache zu vermitteln oder das plurilinguale Repertoire ihrer SchülerInnen zu entwickeln. MARILLE macht es sich zum Ziel, erfolgreiche Strategien der Lehrkräfte und der Bildungssysteme im Umgang mit dieser neuen Herausforderung zu erforschen, zu vergleichen und gute Praxisbeispiele auszuwählen. Ergebnis soll eine Sammlung von Ressourcen und guten Beispielen sein, die Lehrkräfte in der Sekundarschule beim Umgang mit Plurilingualität unterstützen, sowie ein Katalog von Prinzipien und Maßnahmen, wie Plurilingualismus im  Mehrheitssprachenunterricht gefördert werden kann.

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 54/1

neo 452

Koła PTN