czwartek 17 styczeń 2019

zespol new

Anna Michońska-Stadnik

Anna Michońska-Stadnik

 

okladka stadnik

Najnowsza pozycja

Anna Michońska-Stadnik. Teoretyczne i praktyczne podstawy weryfikacji wybranych teorii subiektywnych w kształceniu nauczycieli języków obcych. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, str. 188

Opis:

Największym problemem w kształceniu nauczycieli języków obcych okazują się być ich teorie subiektywne, czyli głęboko zakorzenione poglądy i opinie na temat samego języka, procesów jego uczenia się i nauczania, różnorodnych uwarunkowań sukcesu, istoty motywacji oraz autonomizacji. Książka ta, wykorzystując rezultaty najnowszych badań z zakresu glottodydaktyki, podejmuje dyskusję nad słusznością wybranych teorii subiektywnych oraz przedstawia propozycje kształcenia nauczycieli z zastosowaniem refleksji, która pozwoli na weryfikację niektórych z tych teorii wśród kandydatów do zawodu. Weryfikacja teorii subiektywnych da z kolei możliwość wykształcenia nauczycieli o otwartych umysłach, bardziej autonomicznych i kreatywnych, co może usprawnić proces nauczania języka.


Prace opublikowane przed habilitacją (3 książki, 14 artykułów, 4 recenzje)

 1. „The function of foreign settings in E.M.Forster's fiction". 1980. Kwartalnik Neofilologiczny, zeszyt 4, Warszawa, str. 427 - 437.
 2. Lekcja języka angielskiego na podstawie tekstu " Duke Ellington" z podręcznika We Use English. 1981. Języki Obce w Szkole, nr 2. Warszawa: WSiP, str. 113 - 115.
 3. "Kilka uwag na temat praktyk pedagogicznych". 1984. Języki Obce w Szkole, nr 2. Warszawa: WSiP, str. 179 - 182.
 4. "Samuel Richardson's Pamela and Aleksander Paweł Zatorski's Przydatek... - an attempt at comparison". 1984. Anglica Wratislaviensia XIII. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, str. 28 - 35.
 5. "The acquisition of words in the first language and some implications for the teaching of vocabulary in the second language". 1989. Anglica Wratislaviensia XIV, no 994. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, str. 89 - 96.
 6. Recenzja książki R.Ellis'a Understanding Second Language Acquisition. 1989. Języki Obce w Szkole, nr 2. Warszawa: WSiP, str. 178 - 181.
 7. Recenzja książki W. Klein'a Second Language Acquisition. 1989. Języki Obce w Szkole, nr 2. Warszawa: WSiP, str. 272 - 274.
 8. "Recent developments in language teaching theory". 1991. Anglica Wratislaviensia XVII, no 1061. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, str. 61 - 68.
 9. "Teaching transactional language to Polish learners". 1992. Prace Naukowe SJO Politechniki Wrocławskiej nr 29, Seria: Studia i Materiały nr 25, str. 21 - 30.
 10. Grammar in a beginners' course of English. 1993 (monografia). Anglica Wratislaviensia XXIII. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, stron 60.
 11. Jak nauczyć sie języka. 1993 (popularyzatorska). Wrocław: Wydawnictwo "Europa", stron 109.
 12. "The use of learning strategies by secondary school learners". 1993. Indian Journal of Applied Linguistics, vol. XIX, no 2, July - December. Bangalore, India, str. 95 - 104.
 13. Recenzja H.D. Brown Principles of Language Learning and Teaching. 1994. The Polish Teacher Trainer, vol 2, no 1. February, str. 58 - 59.
 14. "Wiek, pamięć i uczenie się języka". 1994. Języki Obce w Szkole, nr 2. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, str. 103 - 108.
 15. "Learning from our learners and developing learning strategies". 1994. The Polish Teacher Trainer, vol 2, no 2. October. Str. 22 - 23.
 16. "A study of motivation and learning strategies in classroom language learning". 1994. Anglica Wratislaviensia XXVII, no 1582. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Str. 27 - 34.
 17. "Learning strategies in oral production". 1994. Summary of presentation at the Brighton IATEFL Conference, April. Published in IATEFL Poland Newsletter, no 9. str. 23.
 18. "The development of the use of learning strategies by secondary school learners". 1995. Conference Proceedings. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, str. 63 - 68.
 19. Recenzja: Tematyczne plansze ścienne Wallcharts, Wandkarten. 1996. Języki Obce w Szkole, nr 2. Warszawa: WSiP, str. 177 - 179.
 20. "The M.A. Programme for College Graduates in Wrocław Institute of English" .1996. The Popowo Conference Proceedings. The British Council, str. 305 - 312.
 21. Strategie uczenia się i autonomia ucznia w warunkach szkolnych (rozprawa habilitacyjna). 1997. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 83- 229- 1504- 7, stron 169.

Prace opublikowane po habilitacji (27 artykułów drukiem, 2 na CD)

 1. "Humanistic language teaching". 1997. IATEFL PL Gdańsk Conference Proceedings. IATEFL PL Newsletter no 13, str. 15.
 2. "Student beliefs about language learning" 1997. Foreign Language Acquisition Studies. Katowice: Wydawnictwo Uniwesytetu Śląskiego, str. 27 - 35
 3. "Rola inteligencji wielofunkcyjnej w uczeniu się języka obcego". 1997. Języki Obce w Szkole, nr 4. Warszawa: WSiP, str. 291 - 295.
 4. Opracowanie Action Research in the Lower Silesia Cluster Colleges (współredakcja z Małgorzatą Szulc-Kurpaską). A special edition of Orbis Linguarum. 1997. Legnica: NKJO. "Introduction", str. 7 - 9 oraz "Course evaluation: composition class, practical English", str. 81 - 83.
 5. "The use of learning strategies in translations". 1998. Studies in Foreign Language Learning and Teaching, ed. Janusz Arabski. Katowice: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1666, str. 156 - 163.
 6. "Extroversion, introversion and the use of compensation strategies". 1999, in: On Language Theory and Practice. Vol I: Language Theory and Language Use (ed. M.Wysocka) Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Festschrift for Professor Janusz Arabski. ISBN 83 - 226 - 0896 - 9, str. 139 - 148.
 7. "Remembering as reconstruction". 1999. Anglica Wratislaviensia XXXV, red. M. Post. Festschrift for Professor Jan Cygan. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, str. 215 - 231.
 8. "Attitudes to learner autonomy". 1999. TDTR 4 Conference Proceedings. Leuven, Belgia, 2 - 4 .09.1999. CD ROM.
 9. "Attitudes to learner autonomy". June 2000. IATEFL Research SIG and Teache Development SIG. Special Joint Issue, pp.67 - 71. ISSN: 1026-4361.
 10. "Theory of mediation in language learning and teaching". January 2001. NETWORK, vol.4, number 1. Poznań: Wydawnictwo OMNIBUS, str. 36 - 41.
 11. „The effects of Task-Based Learning (TBL) on learners' fluency and accuracy". 2001. Studii de limbi si literaturi moderne. Universitatea de Vest din Timisoara, Romania. Timisoara : Editura Mirton, pp. 122-127. ISSN 1454-3648
 12. "A twenty-item vocabulary list for teachers". 2002. Time for Words: Studies in Foreign Language Vocabulary Acquisition, red. Janusz Arabski. Frankfurt am Main: Peter Verlag, str. 261-266; ISBN 3-631-39799-2.
 13. „Różne kategorie stylów nauczania języka obcego". 2003. W: Wybrane zagadnienia glottodydaktyki, red. J.Arabski. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych: Katowice, str. 79-86. ISBN: 83-87296-17-1.
 14. „The value of action research for Polish EFL teachers". Materiały pokonferencyjne, Ankara, wrzesień 2001. Wydane w 2003 roku. From TDTR 5. CD ROM/ IATEFL 2003; index.htm/presentations/Anna Michonska-Stadnik, stron 15.
 15. "Personal attributional style and predictions of success in second language acquisition". 2003. Anglica Wratislaviensia XLI. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, str. 183-192. ISSN 0239-6661.
 16. "Wpływ najnowszych badań psychologicznych i językoznawczych na współczesną dydaktykę języków obcych". 2004. Werte und Wertungen: Festshrift fur Eugeniusz Tomiczek. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Towarzystwo Oświatowe, str. 159-170.
 17. "Autonomia w uczeniu się języka obcego -mity i rzeczywistość". 2004. w: P.Chruszczewski (red.) Aspekty współczesnych dyskursów. Język a komunikacja 5 tom 1. Kraków:Tertium
 18. „Autonomia ucznia 400 lat po Galileuszu, czyli szansa dla odpowiedzialnych". 2004. W: Autonomia w nauce języka obcego. (red. M.Pawlak). Poznań-Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, str. 11-18.
 19. „Gender differences and preferred learning environment in a foreign language classroom". 2004 . In: J.Arabski (ed.) Pragmatics and Language Learning. Kraków: Universitas, str. 183-192.
 20. "Jak wykształcić skutecznego nauczyciela języka obcego?". 2005. W: Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej (red. Katarzyna Karpińska-Szaj). Łask:Oficyna Wydawnicza LEKSEM, str. 169-178.
 21. "The role of individual learner differences in foreign language acquisition". 2005. In: Cognition and Language (Procesy poznawcze i język). (Red. Kamila Ciepiela). Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, str. 199-205.
 22. „Wpływ wybranych badań z zakresu współczesnej psychologii na dydaktykę języków obcych". 2005. W: Rozprawy Komisji Językowej XXXI. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, str. 45 - 52.
 23. „Some aspects of environmental and gender constraints on attributions of second language learners". 2006. In J.Zybert (ed.) Issues in language learning and teaching:Festschrift for prof. Jan Rusiecki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 147 - 160.
 24. „Wiek i nauka języka obcego - komentarz do współczesnych badań". 2006. Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego XXXIII (red. W. Wysoczański). Wrocław. Str. 99 -105.
 25. „Uwagi na temat przechowywania w pamięci oraz struktury dwujęzycznych zasobów leksykalnych". 2007 W: M.Jodłowiec i A. Niżegorodcew (red.) Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 57 - 63.
 26. „Applied Linguistics and Second Language Acquisition: Historical Perspectives and Challenging Issues in Contemporary SLA Research". 2007. Anglica Wratislaviensia XLV. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, str. 177 - 186.
 27. "Presentation and practice of grammatical items in selected English language teaching course books". 2007. Studies in Pedagogy and Fine Arts, vol. VII. Exploring Focus on Form in Language Teaching (ed. By Mirosław Pawlak). Poznań-Kalisz: Faculty of Pedagogy and Fine Arts, Adam Mickiewicz University, pp. 319-329.(nie był zgłoszony do sprawozdania za 2007 r.)
 28. „Identyfikacja oraz trening strategii dla rozwoju autonomii". 2008. W: Pawlak, M. (red.) Autonomia w nauce języka obcego - co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Poznań-Kalisz-Konin: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, str. 393-403.
 29. „Pojęcie motywacji - wczoraj, dziś i jutro". 2008. W: Michońska-Stadnik,A., Wąsik, Z. (red.) Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, str. 107-116.

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 51/2

neo 452

Koła PTN