poniedziałek 22 lipiec 2019

zespol new

Neofilolog nr 28 (2007)

Neofilolog nr 28 (2007)

Od redakcji:

Oddajemy do Państwa rąk 28 numer Neofilologa. Znajdą w nim Państwo artykuły powstałe na podstawie referatów wygłoszonych na konferencji PTN w Poznaniu (wrzesień 2004). Są to teksty autorstwa Bogusławy Whyatt i Achmeda Rafika Trada. Pozostałe artykuły to część pokłosia z konferencji w Lublinie (wrzesień 2005).

Tematyka prac jest jak zwykle bardzo różnorodna, a dotyczy głównie: nauczania interkulturowego oraz rozwijania kompetencji komunikacyjnej i interkulturowej (Małgorzata Gnyś, Magdalena Pieklarz, Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Maciej Mackiewicz), kompetencji czytania i pisania z uwzględnieniem sposobów ich oceniania (Monika Kusiak, Magdalena Trepczyńska), zagadnień przekładu i pracy tłumacza (Bogusława Whyatt). Są też artykuły dotyczące teorii uczenia się (Achmed Rafik Trad) i koncepcji nauczania/uczenia się w świetle polityki edukacyjnej UE (Barbara Czwartos i Renata Kozieł).

Wymienione tu artykuły to zaledwie skromna część przedstawionych referatów na konferencji „Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym...". Kolejny tom Neofilologa będzie również w większości zawierał referaty wygłoszone na konferencji, skupione przede wszystkim na problematyce psychologicznych aspektów w nauce języków obcych. Wkrótce zakończona będzie także praca nad tematycznym tomem pokonferencyjnym „Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym - nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych", pod wspólną redakcją Jolanty Krieger-Knieja i Urszuli Paprockiej-Piotrowskiej. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (TN KUL) w Lublinie.

W numerze zamieszczamy także stanowisko Zarządu Głównego PTN w sprawie kształcenia nauczycieli oraz stanowisko dotyczące projektów standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów. Dokumenty te są także dostępne na naszej stronie http://main.amu.edu.pl/~ptnwil.

Czytelnicy mogą się także zapoznać ze sprawozdaniem z ostatniej konferencji PTN w Lublinie oraz z komunikatem o kolejnej konferencji „Dydaktyka języków obcych początku XXI wieku" organizowanej w dniach 11- 13 września w Krakowie.

Zapraszamy do lektury!

Katarzyna Karpińska-Szaj

SPIS TREŚCI

   

 

   

ARTYKUŁY

   

 

   

Stereotypy a afektywność w kształceniu do komunikacji interkulturowej na studiach neofilologicznych - Magdalena Pieklarz

  6

Patrymonium europejskie" jako nowe podejście w nauczaniu kulturoznawstwa na kierunku filologia obca na studiach zawodowych - Małgorzata Gnyś

  16


Miejsce i rola nauczania interkulturowego na studiach germanistycznych i w kolegiach nauczycielskich w Polsce. Prezentacja wybranych wyników badań empirycznych - Sylwia Adamczak-Krysztofowicz

  27

Orientacja (inter)kulturowa zajęć języka niemieckiego na poziomie ponadgimnazjalnym - fakty i mity - Maciej Mackiewicz

  35

Polityka edukacyjna UE jako przyczynek do rozwoju społeczeństwa kognitywnego - Barbara Czwartos, Renata Kozieł

  42

Testowanie sprawności czytania: teoria a praktyka - Monika Kusiak

  55

Uczeń w roli oceniającego: wykorzystanie arkuszy ewaluacji w ocenianiu koleżeńskim w nauce pisania w języku obcym - Magdalena Trepczyńska

  63

Psycholingwistyczne badanie użycia słowników w procesie tłumaczenia - Bogusława Whyatt

  72

Subjektive Theorien der Lernenden Zur Optimierung des Lernerfolgs - Ahmed Rafik Trad

  80

 

   

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

   

 

   

Sprawozdanie z konferencji „Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym - nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych " - Urszula Paprocka-Piotrowska

  87

Stanowisko Zarządu głównego PTN w sprawie kształcenia nauczycieli języków obcych

  89

Stanowisko Zarządu Głównego PTN w sprawie kształcenia w zakresie języków obcych

  100

Komunikat o konferencji „Dydaktyka języków obcych początku XXI wieku"

  104

Streszczenia:

Magdalena Pieklarz

Stereotypes versus affectiveness in education leading to intercultural communication.

The following article discusses the relation between cultural stereotyping and affective processes in education leading to intercultural communication in modern languages studies. This work is both an attempt to explain this phenomenon theoretically and to research the previously mentioned relation in the light of postulates of intercultural education. A part of this work is also an analysis aiming at determining the factors influencing a stereotype category. The article points at the significance and complexity of a stereotype from the glottodidactic point of view. It emphasizes that the representation of a stereotype is affectively conditioned and depends on many factors among which we can find both the affective factors and the factors determining affectively the category of a stereotype in the process of learning foreign languages. The author also formulates aims and postulates of the work with a stereotype in education leading to intercultural communication.

Małgorzata Gnyś

The European Comparative Cultural Studies

The article present a new cross-cultural and gender studies approach "in the capsules". The project "Culture of the European Countries and Regions"(2002/3, Institute of Neo-Philology of the University of Podlasie, Siedlce) was first introduced during enlargement of the vocational neo-philological study course. It is auxiliary subject to develop the student's linguistic and cultural competence and consequently the inter-cultural competence of the future foreign language teachers and translators. The language of instruction is Polish; the classes have a format of lectures, discussions-oriented classes or workshops, which allows students of the English, German and Russian philology to widen their propaedeutic knowledge of anthropology and history culture. Practical application of chosen phenomena of the high, social, material etc. culture to the language and culture of the given philology allows the students to formulate a cognitive and terminological thesaurus of culture.

Sylwia Adamczak-Krysztofowicz

The Role of Intercultural Approach in Teaching German as a Foreign Language.
Focus on Selected Results of the Empirical Study


The article focuses on the analysis of the results of the quantitative-qualitative study on the validity of intercultural approach in teaching German as a foreign language at universities in Poznań, Warszawa, Wrocław, Kraków, Zielona Góra, Gdańsk, Szczecin, Toruń, Lublin and Łódź as well as colleges in Poznań, Konin and Leszno. The main section contains the author's concluding discussion of research findings. The final part of the article presents conclusions that can be driven at in terms of developing intercultural competence among university learners.

Maciej Mackiewicz

(Inter)cultural orientation of German classes at upper secondary school level - facts and myths


The research conducted among university/college learners of German indicates that they start an academic stage of learning with a little cultural knowledge of German speaking countries and even lesser intercultural competence despite a few years of learning at lower secondary school and upper secondary school. The aim of the article is to reflect upon an actual role of (inter)cultural content at upper secondary school level. On the basis of teachers' opinions and learners' opinions the author captures the actual and real picture of the (inter)cultural component of German classes, and formulates conclusions and recommendations.

Barbara Czwartos
Renata Koziełb


European Union education policy as a contribution to the development of a cognitive society.

The aim of this article is to present the main principles of European Union education policy seeking to create a cognitive society whose members should constantly improve their knowledge and develop their competences. The essence of the society understood this way is reflected in four basic aspects of learning: learning to know, learning to do, learning to be and learning to live together. Such an approach to learning is used as the basis for the subsequent analysis of Poland's education policy who as a Member State of the European Union should adjust to the principles set by the EU and aim at creating a cognitive society.

Monika Kusiak

Testing reading: the interplay between theory and practice


The paper looks at how reading models define the construct of reading and how different conceptualizations of reading can influence construction of reading tests. The author discusses several scales of reading development suggested by, e.g. the Council of Europe Common European Framework, the Polish Ministry of Education. The paper examines how test constructors draw on the aforementioned scales; it compares tests assessing reading in English as a foreign language as well as tests measuring reading in Polish as a first language, e.g. PISA reading literacy tests and final secondary school exams.

Magdalena Trepczyńska


Involving learners in the process of evaluation.
The role of peer response forms in the L2 writing instruction

The present paper addresses some practical aspects of the implementation of peer response in the second language writing classroom. In particular, it focuses on the rationale behind the use of peer response forms, outlining the instructional benefits and discussing potential concerns. The article also concentrates on the issues of peer response form design and learner training, as well as the implications for course and lesson planning.

Bogusława Whyatt

A psycholinguistic investigation into the use of dictionaries in the process of translation. A think aloud protocol study.

This paper investigates the use of bilingual and monolingual dictionaries by students of translation. The data presented in the study come from think aloud protocols which were recorded by students in order to externalise the process of translating a text from English into Polish. The results of the study show that students first tend to treat dictionaries as an authority but with more translational experience they come to question the information provided by dictionaries and finally they subconsciously use them as a source of clues which often stimulate the retrieval of the searched equivalents from the students' own mental lexicons.

Ahmed Rafik Trad

Subjective learner theories aimed at the optimization of learning success

In traditional and modern foreign language teaching didactics, both learners and teachers express different opinions on foreign language learning success, which accounts for the conflict matter in lesson interaction. In order to integrate the opinions and to support the learners' confidence, it is crucial to recognize the necessity of subjective learner theories' formation and study. The way to achieve this is the development of metacognitive skills and strategies in foreign language learning among junior high school students.

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 111 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 52/1

neo 452

Koła PTN