czwartek 17 styczeń 2019

zespol new

Artur Dariusz Kubacki

Artur Dariusz Kubacki

DOROBEK NAUKOWY  

 

I.     Wykaz publikacji przed doktoratem

A.      Druki zwarte (książki, monografie naukowe, słowniki)

1.       Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych / Muster polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2003, 232 (współautor: prof. zw. dr hab. Jan Iluk).

B.      Artykuły

1. Problemy konfrontacji polsko-niemieckiej terminologii podatkowej. W: Janusz Arabski (red.): Z problematyki języków specjalistycznych. Materiały z Konferencji, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2002, 63-72.

2. Wybrana problematyka tłumaczeń ekonomicznych w warsztacie tłumacza przysięgłego. W: Krzysztof Hejwowski (red.): Teoria i dydaktyka przekładu. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Olecko 28-29.05.2001 r., Wszechnica Mazurska w Olecku, Olecko 2003, 129-138.

C.      Recenzje naukowe

1.       Języki fachowe, problemy dydaktyki i translacji. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku wydane pod red. Andrzeja Kątnego. W: Języki Obce w Szkole 3. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2002, 158-160.

D.      Inne (polemiki, komunikaty, sprawozdania, przedmowy, posłowia, tłumaczenia etc.)

1.       Tłumaczenie fragmentów książki „Historia 1871-1945. Podręcznik dla szkół średnich" Anny Radziwiłł, Wojciecha Roszkowskiego. W: Geschichte konkret 3. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Schroedel Verlag, Hanower 1997, 97.

2.       Indeks rzeczowy do książki Karla Bühlera (tłum. z j. niemieckiego: Jan Koźbiał) pt. Teoria języka. Wydawnictwo Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2004, 447-462 (współautor: dr Marek Dudek).

II.     Wykaz publikacji po doktoracie

A.      Druki zwarte (książki, monografie naukowe, słowniki)

 → dokładny opis książek autorstwa Artura Kubackiego  

1.       Niemiecko-polski, polsko-niemiecki słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej z indeksem zawodów i specjalności. Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, 295.

2.       Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych / Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen. Wydawnictwo Promocja XXI Sp. z o. o., Warszawa 2006, 368 (współautor: prof. zw. dr hab. Jan Iluk).

3.       Klasyfikacje statystyczne w przekładzie na język niemiecki / Die statistischen Klassifikationen in deutscher Übersetzung. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, 1404.

4.       Grundlagen der Fremdsprachendidaktik. Unterrichtsbuch. Wydawnictwo Krakowskie, Kraków 2010, 120 (współautor: dr Renata Czaplikowska).

 Kliknij, by pobrać opis

↓ 

  

5.       Metodyka pracy tłumacza przysięgłego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, w druku.

B.      Artykuły i rozprawy

1.       Strategie tłumaczenia derywatów z -ung na przykładzie tekstu prawniczo-ekonomicznego. W: Lingua Legis 13. Wydawnictwo TEPIS, Warszawa 2005, 58-68.

2.       Kształcenie tłumaczy tekstów specjalistycznych w Polsce i Austrii. W: Barbara Zioło, Anna Gaj (red.): Języki obce przepustką do zjednoczonej Europy i świata. Materiały pokonferencyjne z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej. SPNJO w Gliwicach, Gliwice 2005, CD-Rom, 214-218.

3.       W sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw w języku niemieckim. Przyczynek krytyczny do stanowiska Konwentu Marszałków RP. W: Lingua Legis 14. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2006, 39-45.

4.       Europejskie modele ustanawiania tłumaczy przysięgłych oraz kryteria dopuszczające do wykonywania zawodu w wybranych krajach Unii Europejskiej (współautor dr Iwona Wowro). W: Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej Tom 2. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Barcik i Ryszarda Barcika. Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko Biała 2006, 228-240.

5.       Probleme bei der Übersetzung polnischer und deutschsprachiger Finanzberichte im Kontext der internationalen Rechnungslegungs-standards (IAS/IFRS). W: Universitas. 4. Ausgabe. Dezember 2006. Österreichischer Übersetzer- und Dolmetscherverband, Wien, 12-14.

6.       Arkadownik, eguterzysta, formierz versus formowacz. O tłumaczeniu nazw zawodów z języka polskiego na język niemiecki. W: Lingua Legis 15. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2007, 56-65.

7.       Problemy tłumaczenia niemieckojęzycznych dokumentów samochodowych. W: Maria Piotrowska (red.): Współczesne kierunki analiz przekładowych. Seria Język a Komunikacja 18, Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Kraków 2007, 121-132.

8.       Z gramatyką na bakier. Z doświadczeń egzaminatora matury z języka niemieckiego w 2007 roku. W: Języki Obce w Szkole 5. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2007, 178-182.

9.       Kształcenie kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Polsce. W: W dialogu języków i kulturKonferencja naukowa. Lingwistyczna Szkoła Wyższa 15-16 stycznia 2007 r. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2007, 237-249.

10.     Ausgewählte Sprachfehler der Translatorik-Studenten bei der Übersetzung der Fachtexte aus dem Polnischen ins Deutsche. W: Dorota Werbińska, Barbara Widawska (red.): Wschód-Zachód. Dialog języków, tom II. Studia nad literaturą i językiem. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2007, 106-111.

11.     Zestawienie niemieckich i polskich ekwiwalentów nazw władzy sądowniczej. W: Lingua Legis 16. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2008, 52-67.

12.     Wybrane problemy przekładu niemieckich i polskich dokumentów z zakresu prawa spadkowego. W: Ewa Kościałkowska-Okońska, Lech Zieliński (red.): Rocznik przekładoznawczy 3/4. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, 117-127.

13.     Deutsche ung-Derivate als Komponente einer Wortgruppe und deren Übersetzungsstrategien ins Polnische am Beispiel eines Fachtextes. W: Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Marcel Thelen (ed.): Translation and Meaning, Part 8. Proceedings of the Łódź Session of the 5rd International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on "Translation and Meaning" Held in Łódź, Poland, 23-25 September 2005, Maastricht School of Translation and Interpreting of Hogeschool Zuyd, Maastricht 2008, 187-195.

14.     Kształcenie sprawności tłumaczenia na poziomie kolegialnym i uniwersyteckim. W: Anna Maria Harbig (red.): Nauczanie języków obcych w szkole wyższej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2008, 85-97.

15.     Analiza ilościowa i jakościowa derywatów z -ung w niemieckim języku prawniczo-ekonomicznym. W: Przegląd Glottodydaktyczny. Tom 25: 2008. Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Warszawa 2008, 53-72.

16.     Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych. W: Piotr Nowak, Paweł Nowakowski, Marcin Lewandowski (red.): Język, komunikacja, informacja. Tom 3. Wydawnictwo SORUS, Poznań 2008, 149-161.

17.     Fehler in der Fachübersetzung der Kandidaten für einen staatlich vereidigten Übersetzer. W: Anna Mrożewska (red.) Philologische Ostsee-Studien. Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Nr 2. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009, 11-28.

18.     Problemy tłumaczenia polskich i niemieckich wyroków w sprawach cywilnych i karnych. W: Lingua Legis 17. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2009, 76-86.

19.     Techniki tłumaczenia złożeń nominalnych z derywatami z -ung na język polski. W: Edward Białek, Magdalena Bieniasz, Eugeniusz Tomiczek (red.): Orbis Linguarum vol. 34. Teksty ofiarowane Profesorowi Feliksowi Przybylakowi. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009, 221-247.

20.     Skupienia terminologiczne w polskim języku specjalistycznym. W: Przegląd Glottodydaktyczny. Tom 26: 2009. Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa 2009, 35-40.

21.     Semantisch-strukturelle Analyse der Berufsbezeichnungen im Deutschen und Polnischen. W: Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.): Germanistische Linguistik extra muros - Aufgaben. Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 4, Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław - Dresden 2009, 37-46.

22.     Awans zawodowy nauczycieli języków obcych. Z doświadczeń eksperta MEN. W: Mirosław Pawlak, Anna Mystkowska-Wiertelak, Agnieszka Pietrzykowska (red.): Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz 2009, 281-292.

23.     Relacje interlingwalne między niemieckimi derywatami z -ung i ich odpowiednikami w języku polskim. W: Investigationes Linguisticae, vol. XVII. Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009, 1-14.

24.     Zasady rozbudowywania frazy nominalnej w języku niemieckim i polskim. W: Investigationes Linguisticae, vol. XVII. Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009, 15-34.

25.     Zum Beruf eines vereidigten Übersetzers in Polen. W: Paweł Bąk, Małgorzata Sieradzka, Zdzisław Wawrzyniak (red.): Texte und Translation. Danziger Beiträge zur Germanistik. Band 29. Peter Lang, Frankfurt/M i in. 2010, 273-280.

26.     Jak tłumaczyć oficjalne nazwy zawodów i specjalności z języka niemieckiego i na język niemiecki? W: Maria Piotrowska (red.): Współczesne kierunki analiz przekładowych. Seria Język a Komunikacja 21, Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Kraków 2010, w druku.

27.     Podiumsdiskussion: Welchen Referenzrahmen braucht die germanistische Translationsdidaktik? W: Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.): Germanistische Linguistik extra muros - Inspirationen. Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 5, Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław - Dresden 2010, w druku.

28.     Jak tłumaczyć nazwy ustaw niemieckich i polskich? W: Lingua Legis 18. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2010, w druku.

29.     Gibt es eine Fachsprache der Wirtschaft? W: Magdalena Duś (red.) Literatur und Linguistik. Germanistische StudienWydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, Częstochowa 2010, w druku.

30.     Rola ćwiczeń tłumaczeniowych na lekcji języka obcego. W: Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Nr 35. Badania glottodydaktyczne w praktyce. Poznań 2010, w druku.

31.     Rollenträger im polnischen und deutschen Rechtssystem aus übersetzerischer Sicht. W: Materiały pokonferencyjne, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010, w druku.

32.     Anglizismen in deutschen und polnischen Geschäftsberichten. W: Dorota Werbińska, Barbara Widawska (red.): Wschód-Zachód. Dialog języków, tom II. Studia nad literaturą i językiem. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2010, w druku.

33.     Austriacki język prawa - z doświadczeń tłumacza. W: Mariusz Górnicz (red.): Komunikacja specjalistyczna. Tom 3: Od terminologii do leksykografii. Uniwersytet Warszawski. Katedra Języków Specjalistycznych, Warszawa 2010, w druku.

34.     Derywacja niemieckich rzeczowników z sufiksem -ung. W: Lingwistyka Stosowana - Przegląd tom 2. Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa 2010, w druku.

C.      Recenzje naukowe

1.       Thomas Tinnefeld: Prüfungsdidaktik. Zur Fundierung einer neuen wissenschaftlichen Disziplin - am Beispiel der modernen Fremdsprachen. Aachen 2002: Shaker Verlag. W: Języki Obce w Szkole 6. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2005, 271-273.

2.       Ewa Schwierskott: Deutsche juristische Fachsprache in Übungen. Warszawa 2006: Wydawnictwo C. H. Beck. W: Języki Obce w Szkole 1. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2007, 186-188.

3.       Anna Jopek-Bosiacka: Przekład prawny i sądowy. Warszawa 2006: Wydawnictwo Naukowe PWN. W: Edward Białek, Cezary Lipiński, Eugeniusz Tomiczek (red.): Orbis Linguarum vol. 32. Festgabe für Prof. Dr. Hubert Unverricht zum achtzigsten Geburtstag. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2007, 415-417.

4.       Małgorzata Tryuk: Przekład ustny środowiskowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 208. W: Poradnik Językowy 5. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, 66-70.

5.       Włodzimierz Kafka, Anna Majkiewicz, Joanna Ziemska, Katarzyna Zubik: Aktuelles zu Wirtschaft und Politik Polens. Unterrichtsbuch. Warszawa 2008: Wydawnictwo C.H. Beck. W: Języki Obce w Szkole 3. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2008, 197-199.

6.       Małgorzata Tryuk: Przekład ustny konferencyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 233. W: Języki Obce w Szkole 5. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2008, 197-199.

7.       Monika Pawęska: Lexikon der juristischen Fachbegriffe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 376. W: Języki Obce w Szkole 2. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2009, 190-192.

8.       Anna Bednarczyk: W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 165 s. W: Lingwistyka Stosowana. Przegląd tom 1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa 2009, 264-266.

D.      Inne (polemiki, komunikaty, sprawozdania, przedmowy, posłowia,        tłumaczenia etc.)

1.       Tłumaczenie streszczeń artykułów do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera Szkice archiwalno-historyczne nr 3 (2007), Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2007, 299-307.

2.       Konsultacja terminologiczna w zakresie słownictwa ekonomicznego, księgowego i podatkowego do Wielkiego słownika polsko-niemieckiego pod red. Józefa Wiktorowicza i Agnieszki Frączek, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2008, 1100.

3.       Konsultacja terminologiczna w zakresie słownictwa ekonomicznego, księgowego i podatkowego do Wielkiego słownika niemiecko-polskiego pod red. Józefa Wiktorowicza i Agnieszki Frączek, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2010, w druku.

4.       Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera Szkice archiwalno-historyczne nr 4 (2008), Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2008, 251-257.

5.       Tłumaczenie streszczenia do monografii pod red. Zbigniewa Kieresia, Sławomiry Krupy, Mirosława Węckiego Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2008, 151-152.

6.       Sprawozdanie z przebiegu Olimpiady języka niemieckiego na terenie województwa śląskiego w latach 2006/2007-2008/2009. W: Języki Obce w Szkole 3. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2009, 167-175.

7.       Tłumaczenie streszczeń do czasopisma naukowego pod red. Piotra Greinera Szkice archiwalno-historyczne nr 5 (2009), Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2009, 253-258.

8.       Tłumaczenie wstępu do Informatora o zasobie archiwalnym pod red. Piotra Matuszka i Joanny Szczepańczyk, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Katowice 2009, 21-35.

E.      Publikacje w wersji elektronicznej w Internecie

1.       Skupienia terminologiczne w polskim języku specjalistycznym. Strona internetowa Międzynarodowej Organizacji Terminologii Specjalistycznej (MOTS) w Warszawie (14.12.2009 r.):

http://strony.aster.pl/gornicz/mots/pg004.html

2.       O terminologii organów samorządowych i nazw województw w języku niemieckim. Strona internetowa Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w Warszawie (14.12.2009 r.):

http://www.stp.org.pl/index.php?lang=1&idpage=185

3.       O modelach ustanawiania tłumaczy przysięgłych w wybranych krajach członkowskich UE. Strona internetowa Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w Warszawie (14.12.2009 r.):

http://www.stp.org.pl/index.php?lang=1&id_page=190

4.       Krótkie zestawienie przepisów, którym podlegają tłumacze przysięgli w Polsce. Strona internetowa Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w Warszawie (14.12.2009 r.):

http://www.stp.org.pl/index.php?lang=1&id_page=190

5.       O Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych. Strona internetowa Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w Warszawie (14.12.2009 r.):

http://www.stp.org.pl/index.php?lang=1&id_page=190

F.      Członkostwo w komitetach redakcyjnych, radach naukowych wydawnictw etc.

1.       Członek Komitetu Redakcyjnego Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication - czasopisma poświęconego językoznawstwu sądowego i naukom pokrewnym, wydawanego przez Pracownię Legilingwistyki w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (od 2009 r.).

2.       Członek Komitetu Redakcyjnego Lingua Legis - czasopisma nieperiodycznego Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS wydawanego przez Wydawnictwo Translegis w Warszawie (od 2009 r.).

G.      Doktorat (niepublikowany)

         Niemieckie derywaty z -ung jako składnik grupy wyrazowej i ich odpowiedniki w języku polskim, Katowice, 2004, s. 284.

III.       Udział w konferencjach i warsztatach przed doktoratem

A.      Konferencje krajowe i zagraniczne

1. 28.05.-29.05.2001 r. - Konferencja naukowa pt. „Teoria i dydaktyka translacji", Wszechnica Mazurska Olecko, referat pt. „Wybrana problematyka tłumaczeń ekonomicznych w warsztacie tłumacza przysięgłego".

2.       14.09.-15.09.2001 r. - Konferencja naukowa pt. „Przeobrażenia w językach specjalistycznych" w Ustroniu, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, referat pt.„Problemy konfrontacji polsko-niemieckiej terminologii podatkowej".

B.      Warsztaty translatoryczne

1.       28.09.-29.09.2002 r. - XIII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, ILS Warszawa i PT TEPIS Warszawa, referat pt. „Relevanz interdisziplinären Zusammenwirkens von Recht- und Sprachwissenschaft".

2.       25.04.-27.04.2003 r. - XIV Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Zarząd Pomorskiego Koła PT TEPIS Szczecin i Rada Naczelna PT TEPIS Warszawa.

3.       27.09.-28.09.2003 r. - XV Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, PT TEPIS Warszawa, referat pt. „Tłumaczenie dokumentów księgowych w warsztacie tłumacza przysięgłego".

IV.      Udział w konferencjach i warsztatach po doktoracie

A.      Konferencje krajowe i zagraniczne

1.       04.10.-06.10.2004 r. - 6. Kolloquium Transferwissenschaften: „Typen von Wissen - ihre begriffliche Unterscheidung und Ausprägungen in der Praxis des Wissenstransfers", Germanistisches Institut der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), Zweig Halle/Saale.

2.       02.12.-04.12.2004 r. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Język a prawo: komunikacja prawna w perspektywie interdyscyplinarnej, Instytut Lingwistyki Stosowanej i Instytut Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego, Centre national de la Recherche scientifique, Analyse et Traitement informatique de la Langue française, Uniwersytet Nancy 2, Warszawa.

3.       08.04.-10.04.2005 r. - III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna pt.: Języki obce przepustką do zjednoczonej Europy i świata, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Ustroń, referat pt. „Kształcenie tłumaczy tekstów specjalistycznych w Polsce i Austrii".

4.       20.05.-21.05.2005 r. - II Międzynarodowa Konferencja pt.: Perspektywy rozwoju lokalnego i regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej: zmiany w dostosowaniu Polski do standardów unijnych, Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Szczyrk, referat pt. „Europejskie modele ustanawiania tłumaczy przysięgłych oraz kryteria dopuszczające do wykonywania zawodu w wybranych krajach Unii Europejskiej".

5.       23.09.-25.09.2005 r. - Międzynarodowa Konferencja - 4th International Maastricht-Łódź Duo Colloquium pt.: Translation and Meaning, Uniwersytet Łódzki oraz Hogeschool Zuyd Maastricht, referat pt. „Deutsche ung-Derivate als Komponente einer Wortgruppe und deren Übersetzungsstrategien ins Polnische am Beispiel eines Fachtextes".

6.       09.03.-12.03.2006 r. - Konferencja naukowa pt. „Język trzeciego tysiąclecia IV, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM Kraków, referat pt. „Problemy tłumaczenia tzw. ‘dokumentów samochodowych' z języka niemieckiego". Przewodniczenie w sekcji „Przekład".

7.       26.06.-27.06.2006 r. - Konferencja naukowa pt. „Leksykalno-frazeologiczne problemy przekładu", Wszechnica Mazurska Olecko, referat pt. „Techniki tłumaczenia nazw ustaw niemieckich i polskich".

8.       07.11.2006 r. - Konferencja metodyczna pt. „Języki obce w szkole", Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Sosnowiec.

9.       10.11.2006 r. - Konferencja naukowa pt. „Terminologia polska 2006", Międzynarodowa Organizacja Terminologii Specjalistycznej, Polska Sekcja MOTS, Warszawa, referat pt. „Skupienia terminologiczne w polskim języku specjalistycznym".

10.     15.01.-16.01.2007 r. - Konferencja naukowa pt. „W dialogu języków i kultur", Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, referat pt. „Kształcenie kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Polsce".

11.     20.04.-21.04.2007 r. - Konferencja naukowa pt. „Medius currens II - Tłumacz jako pośrednik między językami i kulturami a teoria, dydaktyka i praktyka przekładu, Katedra Filologii Germańskiej, Angielskiej, Romańskiej oraz Zakład Italianistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat pt.„Podobieństwa i różnice terminologiczno-frazeologiczne w przekładzie niemieckich i polskich dokumentów z zakresu prawa spadkowego".

12.     31.05.-01.06.2007 r. - VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wschód - Zachód. Dialog kultur. Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, referat pt. „Ausgewählte Sprachfehler der Translatorik-Studenten bei der Übersetzung der Fachtexte aus dem Polnischen ins Deutsche".

13.     22.06.-23.06.2007 r. - Konferencja naukowa pt. „Nauczanie języków obcych w szkolnictwie wyższym: tradycja - teraźniejszość - perspektywy", Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku, referat pt. „Kształcenie sprawności tłumaczenia na poziomie kolegialnym i uniwersyteckim". Przewodniczenie w sekcji „Języki specjalistyczne".

14.     06.-08.12.2007 r. - The Second Conference on Translation, Interpreting und Comparative Legilinguistics, Pracownia Legilingwistyki, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, referat pt. „Relacje interlingwalne między niemieckimi derywatami z -ung i ich odpowiednikami w języku polskim na przykładzie tekstu specjalistycznego".

15.     13.03.-16.03.2008 r. - Konferencja naukowa pt. „Język trzeciego tysiąclecia V", Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM Kraków, referat pt. „Jak tłumaczyć oficjalne nazwy zawodów i specjalności z języka niemieckiego i na język niemiecki".

16.     09.05.-11.05.2008 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik", Stowarzyszenie Germanistów Polskich w Warszawie, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Bronisławów/Łódź.

17.     29.05.-01.06.2008 r. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „I Bałtyckie Spotkania Filologiczne", Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej, Osieki koło Koszalina, referat pt. „Fehler in der Fachübersetzung der Kandidaten für einen staatlich vereidigten Übersetzer". Przewodniczenie w sekcji „Germanistik als Fachdisziplin".

18.     03.07.-05.07.2008 r. - The Third Conference on Translation, Interpreting und Comparative Legilinguistics [III Międzynarodowa Konferencja poświęcona juryslingwistyce, translatoryce i językoznawstwu komputerowemu], Pracownia Legilingwistyki, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, referat pt. „Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych".Przewodniczenie w sekcji „Legal Terminology".

19.     08.09.-10.09.2008 r. - Konferencja naukowa pt. „Nauczyciel języków obcych dziś i jutro", Zakład Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Kalisz, referat pt. „Awans zawodowy nauczycieli języków obcych. Z doświadczeń eksperta MEN".

20.     12.09.-14.09.2008 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Germanistische Linguistik extra muros - Inspirationen, Aufgaben, Aufforderungen", Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Języka Niemieckiego oraz Universität Sorbonne Paris IV, UFR dʼÉtudes Germaniques,

a) referat pt. „Semantisch-strukturelle Analyse der Berufs-bezeichnungen im Deutschen und im Polnischen",

b) udział w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez prof. dra hab. Jerzego Żmudzkiego pt. „Translationsdidaktik".

21.     29.01.-30.01.2009 r. - Internationales wissenschaftliches Kolloquium anlässlich des 60. Geburtstages von Prof. Dr. phil. habil. Prof. h.c. Gerd Antos, M.A., pt. „Auf gut Deutsch", Germanistisches Institut der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), Zweig Halle/Saale.

22.     27.04.-29.04.2009 r. - Konferencja naukowa pt. Linguistisch-hochschuldidaktisches Kolloquium: „Fachsprachenpropädeutik im Germanistikstudium", Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, referat pt. „Gibt es eine Fachsprache der Wirtschaft?"

23.     08.05.-10.05.2009 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik", Stowarzyszenie Germanistów Polskich w Warszawie oraz Instytut Neofilologii, Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

24.     02.07.-04.07.2009 r. - The Fourth Conference on Translation, Interpreting und Comparative Legilinguistics [IV Międzynarodowa Konferencja poświęcona juryslingwistyce, translatoryce i językoznawstwu komputerowemu], Pracownia Legilingwistyki, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, referat pt. „Status zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce". Przewodniczenie w sekcji „Small languages".

25.     07.09.-09.09.2009 r. - Konferencja naukowa pt. „Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce", Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu, referat pt. „Rola ćwiczeń tłumaczeniowych na lekcji języka obcego". Przewodniczenie w sekcji dydaktycznej nr 2.

26.     17.09.-19.09.2009 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Translation: Theorie - Praxis - Didaktik", Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Glottodydaktyki, Pracownia Translatoryki,

         a) referat pt. „Rollenträger im polnischen und deutschen Rechtssystem aus übersetzerischer Sicht",

         b) warsztaty pt. „Tłumaczenie ustne z perspektywy egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego",

         c) przewodniczenie w sekcji „Dolmetschprozesse und Dolmetschstrategien".

27.     24.09.-25.09.2009 r. - VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wschód - Zachód. Dialog języków i kultur". Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, referat pt. „Anglizismen in deutschen und polnischen Geschäftsberichten". Przewodniczenie w sekcji językoznawczo-glottodydaktycznej.

28.     20.11.2009 r. - Konferencja naukowa pt. „Terminologia w teorii i praktyce", Międzynarodowa Organizacja Terminologii Specjalistycznej, Polska Sekcja MOTS, Warszawa, referat pt. „Specyfika języka specjalistycznego w austriackiej odmianie języka niemieckiego. Z doświadczeń tłumacza".

29.     17.03.-19.03.2010 r. - Konferencja naukowa pt. „Język trzeciego tysiąclecia VI", Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM Kraków, referat pt. „Problemy terminologiczne w tłumaczeniu uwierzytelnionym polskich i niemieckich dokumentów USC".

30.     30.07.-07.08.2010 r. - XII Międzynarodowy Kongres Germanistów pt. „Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit", Międzynarodowe Stowarzyszenie Germanistyczne (IVG) oraz Stowarzyszenie Germanistów polskich (SGP), Warszawa, referat w sekcji Fachsprachen in Theorie und Praxis pt.„Deutschsprachige und polnische Geschäftsberichte aus linguistischer Perspektive".

B.      Warsztaty translatoryczne

1.       25.09.-26.09.2004 r. - XVII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, PT TEPIS Warszawa, referat pt. „Strategie tłumaczenia niemieckich derywatów z -ung na przykładzie tekstu prawniczo-ekonomicznego".

2.       16.04.2005 r. - XVIII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Małopolskie Koło PT TEPIS w Krakowie, Zakopane.

3.       01.10.-02.10.2005 r. - XIX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, PT TEPIS Warszawa, referat pt. „Przyczynek krytyczny do stanowiska Konwentu Marszałków RP w sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw w języku niemieckim".

4.       29.09.-30.09.2006 r. - XX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, referat pt. „Arkadownik, eguterzysta, formierz versus formowacz. O tłumaczeniu nazw zawodów z języka polskiego na język niemiecki".

5.       17.11.-18.11.2006 r. - Warsztaty - Fortbildungstage der Universitas (Österreichischer Übersetzer- und Dolmetscherverband), Zentrum für Translationswissenschaft, Uniwersytet w Wiedniu, referat pt.„Probleme bei der Übersetzung polnischer und deutschsprachiger Finanzberichte im Kontext der internationalen Rechnungslegungs-standards (IAS/IFRS)".

6.       30.03.2007 r. - I Górnośląskie Warsztaty dla Tłumaczy, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, Zarząd Górnośląskiego Koła PT TEPIS w Bytomiu, Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu,

a)       wykład pt. „Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych na podstawie doświadczeń Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (KOZ) Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości",

b)       zajęcia warsztatowe w sekcji niemieckiej na temat: „Tłumaczenie karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego".

7.       29.09.-30.09.2007 r. - XXI Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, referat pt. „Analiza ekwiwalentów nazw władzy sądowniczej w Polsce i krajach niemiecko-języcznych".

8.       23.11.2007 r. - I Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, Zarząd Górnośląskiego Koła PT TEPIS w Bytomiu, Urząd Wojewódzki w Katowicach,

a)       wykład pt. „Informacje o wymogach egzaminu dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych",

b)       zajęcia warsztatowe w sekcji niemieckiej na temat: „Problemy tłumaczenia wyroków w sprawach cywilnych i karnych".

9.       18.04.2008 r. - II Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, Zarząd Górnośląskiego Koła PT TEPIS w Bytomiu, Urząd Wojewódzki w Katowicach, zajęcia warsztatowe w sekcji niemieckiej na temat: „Problemy tłumaczenia Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)".

10.     27.09.-28.09.2008 r. - XXII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, referat pt. „Aspekty formalne sporządzania tłumaczeń poświadczonych (uwierzytelnionych) na przykładzie języka polskiego i niemieckiego".

11.     24.10.2008 r. - III Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, Zarząd Górnośląskiego Koła PT TEPIS w Bytomiu, Urząd Wojewódzki w Katowicach, wykład pt. „Aktualne problemy zawodowe tłumaczy przysięgłych".

12.     09.12.-10.12.2008 r. - Szkolenie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Kazimierz Dolny nad Wisłą, wykład pt. „Analiza niektórych aspektów prawnych ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz najczęściej występujących błędów i uchybień w tłumaczeniach wykonywanych przez tłumaczy przysięgłych".

13.     16.04.2009 r. - IV Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, Zarząd Górnośląskiego Koła PT TEPIS w Bytomiu, Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu.

14.     13.05.2009 r. - Warsztaty przekładowe pt. „Zawód: tłumacz", Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

15.     26.09.2009 r. - XXIII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, referat pt. „Jak tłumaczyć nazwy ustaw niemieckich i polskich?".

16.     27.09.2009 r. - Prowadzenie laboratorium nauczycieli przedmiotu „Status i etyka zawodowa tłumacza przysięgłego" (SEZTP), Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa.

17.     23.10.2009 r. - V Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, Zarząd Górnośląskiego Koła PT TEPIS w Bytomiu, Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu, zajęcia warsztatowe w sekcji niemieckiej na temat: „Polskie sprawozdanie finansowe w tłumaczeniu na język niemiecki".

18.     03.12.-04.12.2009 r. - Szkolenie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Kazimierz Dolny nad Wisłą, wykład pt. „Omówienie najczęściej występujących błędów i uchybień w tłumaczeniach wykonywanych przez tłumaczy przysięgłych".

19.     26.03.2010 r. - VI Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, Zarząd Górnośląskiego Koła PT TEPIS w Bytomiu, Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu, zajęcia warsztatowe w sekcji niemieckiej na temat: „Problemy tłumaczenia aktów USC".

20.     25.09.2010 r. - XXIV Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, referat pt. „Problemy tłumaczenia dokumentów spadkowych na język niemiecki"

 

 

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 51/2

neo 452

Koła PTN